Smhi.se lanserar ett ”labb” för att tillsammans med webbsidans användare utveckla nya tjänster

Nu finns det på SMHI.se en avdelning som testar och utvecklar idéer under namnet SMHI.se-lab. Där bjuds webbsidans besökare in att komma med synpunkter tidigt i utvecklingsprocessen. Första testprodukten handlar om vintertemperaturer.

– I smhi.se-lab testar vi idéer och förslag som har dykt upp, både från våra interna medarbetare och från webbsidans användare, förklarar Leif Stenbom, webbkoordinator på SMHI. Det är inte säkert att det leder vidare till att bli ordinarie tjänster, utan är främst ett sätt att prova idéer.

Med SMHI.se-lab vill SMHI ytterligare öppna upp dialogen med användare för att tidigt i utvecklingsprocessen hitta relevant inriktning.
– Förhoppningen är att många väljer att testa och ge konstruktiv kritik i kommentarsfälten eller i webbsidans utvecklingsblogg, säger Leif.

SMHI.se-lab testar idéer

Produkterna som ingår i SMHI.se-lab är i ett tidigt utvecklingsskede. Därmed har de inte samma driftsäkerhet som ordinarie tjänster, vilket kan betyda att de ibland inte är tillgängliga.

Om testerna pekar på att det är en nyttig, efterfrågad och användbar produktidé så går den vidare till BETA-fasen. Där ligger produkter och tjänster med ett preliminärt releasedatum för att gå över till att bli en ordinarie tjänst på smhi.se. Även i BETA-fasen väger användarsynpunkterna tungt i utvecklingsarbetet.

Första labbet: höjdanpassad temperaturprognos

Tempprognos kartutsnitt

Idag finns det en svårighet för prognoserna att fånga upp stora variationer i temperatur som kan uppträda i kuperad terräng på vintern.

– SMHI har utvecklat en modell som bättre ska kunna beskriva dessa lokala variationer. Temperaturen korrigeras med hjälp av meteorologiska algoritmer och högupplöst höjdinformation för området, berättar Ilmar Karro, produktansvarig meteorologiska tjänster mot allmänheten.

De inledande testerna har visat att modellen lyckas fånga upp temperaturvariationerna. Genom att utnyttja möjligheterna med SMHI.se-lab kan fler användare bjudas in att ta del av resultaten och utvärdera utfallet.

Även presentationen av temperaturprognosen skiljer sig mot ordinarie.

– Presentationen visar temperatur som fält istället för enbart siffra på en karta samt temperaturförändring över tid för ett valt område eller ort, säger Ilmar. Vi hoppas få bra synpunkter även på själva produktutformningen.

Mer fakta om temperaturprognosen:

Den topografiska anpassningen utgår från Hirlam modellen med 5 km gridavstånd och anpassar temperaturen efter en topografisk karta med 1,5 km upplösning.

Metodiken bygger på en termodynamiskt korrekt förflyttning av luftpelaren i vertikal led. Dessutom görs en extra korrektion i de fall skiktningen är stabil i den lägsta nivån.

Den högre upplösningen medför även att sjöar som tidigare inte fångades av modellen, nu dyker upp och får en ansatt sjötemperatur.