SMHI projektleder Hack for Sweden 2016

I mars är det dags för Hack for Sweden – ett stort hackaton där en rad myndigheters öppna data ska bli innovativa tjänster och produkter. SMHI är i år projektledare och den 13 december öppnar anmälan.

– Hack for Sweden har växt sedan starten 2014. Nu är det ett 20-tal statliga myndigheter och organisationer som står bakom tävlingen. Det finns mer öppna data än tidigare för de tävlande att använda. Fokus i år är ökad samverkan mellan myndigheter och deltagare, säger Angela Yong på SMHI som projektleder årets hack.

Kreativt, nyskapande och nyttigt

Hack for Sweden 2016 erbjuder en gemensam plattform för öppen data som studenter, utvecklare, datajournalister, innovatörer och myndigheter kan använda för att utveckla nya tjänster. Under helgen delas Hack for Sweden Award ut till det lag eller den deltagare som bäst kombinerar data på ett kreativt sätt och skapar den bästa och mest nyskapande applikationen eller tjänsten som tydligt visar nyttan med myndigheternas öppna data.

Sprida kunskap och intresse

Marcus Flarup arbetar med öppna data på SMHI, och tycker att hackaton är ett bra sätt att öka intresset för myndighetens öppna data.

– Vi har haft öppna data sedan 2013/2014, men vetskapen och kunskapen om det som finns tillgängligt från SMHI är begränsad. Hack for Sweden är en kanal att arbeta i för att få mer spridning och mer användning av våra data och öppna data-tjänster. SMHI har även medverkat i andra hackaton och det är många som använt SMHI-data i sina projekt under tävlingarna, berättar han.

Anmälan öppnar 13 december

Den 13 december öppnar anmälan till Hack for Sweden. På webbplatsen för hacket kommer mer information kring vilken data som ingår, vilka kategorier man kan tävla inom, vad man kan vinna och vilka som ingår i juryn.