SMHI på World Water Week

World Water Week en av de viktigaste vatteninriktade mötena globalt sett. I år är temat ”Water for Development” och SMHI finns på plats.

Just nu pågår Stockholm World Water Week. Det är 25:e gången i ordningen som mötet arrangeras. Med över 3 500 deltagare, och cirka 200 organisationer och 130 länder representerade är World Water Week en av de viktigaste vatteninriktade mötena globalt sett. Arrangör är Stockholm International Water Institute.
 

World Water Week i Stockholm 2015

I år är temat ”Water for Development”, SMHI informerar därför på plats om sin utlandsverksamhet inom Capacity Development (kapacitetsuppbyggnad), bland annat om planerade och pågående projekt i Afrika.

Medarbetare från SMHI medverkar också i ett seminarium om klimatförändringarnas påverkan på vattenförsörjningen i Arabregionen.

Dessutom visas SMHIs arbete kring vattenflöden i Nigerfloden i Västafrika upp.