SMHI på uppdrag i Etiopien

SMHI är verksamt både i Sverige och utomlands. I ett projekt finansierat av Sida samarbetar vi med våra etiopiska motsvarigheter för att bland annat göra Etiopien bättre rustat mot torka och översvämning. Nyligen var några av våra hydrologer på plats i Etiopien för att ta reda på mer om utmaningarna kring landets vattenresurser.

Tillsammans med lokala partners driver SMHI just nu ett Sida-finansierat projekt i Etiopien. Tre hydrologer från SMHI spenderade nyligen två intensiva veckor runt om i det östafrikanska landet.

– Tillsammans med våra motsvarande etiopiska myndigheter och regionala organisationer stärker vi landets kapacitet vad gäller information och tjänster inom hydrologi, meteorologi och klimat, berättar Hanna Gustavsson, projektledare för den hydrologiska arbetsgruppen och fortsätter:

– Just den här resan fokuserade på informationstjänster inom hydrologi, och att lära känna våra partners och deras utmaningar i arbetet. Vid projektets slut ska landet bättre kunna beräkna sina vattenresurser och rusta sig mot torka och översvämning.

Andra förutsättningar än i Sverige

Arbetsgruppen från SMHI besökte den etiopiska Hydrologi- och vattenkvalitetsmyndigheten i huvudstaden Addis Abeba, samt besökte tre regionala hydrologikontor. Dessa ansvarar för tre av Etiopiens större avrinningsområden och motsvarar ungefär Sveriges vattenmyndigheter.

För varje besök på de regionala kontoren gjordes fältexpeditioner till två-tre olika hydrologiska stationer för att bättre förstå förutsättningarna för det fortsatta arbetet.

– De etiopiska fälthydrologerna har helt andra utmaningar än vad vi har. De måste till exempel se upp för både krokodiler och flodhästar. Simkunnighet är dessutom ingen självklarhet, rapporterar Emil Söderström, fälthydrolog vid SMHI.

Hydrologiskt fältarbete i Etiopien hösten 2018
Emil, SMHI, och Tewolde, Awash Basin Authority, vid pegeln Wonji, som mäter vattenståndet i floden. Den förra pegeln gick sönder vid ett högt vattenflöde då mängder av bråte kom farande.

Erosion och sedimentation stort problem

Erosion och sedimentation medför stora utmaningar för kvaliteten och kontinuiteten av de hydrologiska observationerna.

Erosion vid ett vattendrag i Etiopien.
Den omfattande erosionen försvårar arbetet för de etiopiska hydrologerna.

– Etiopien har betydande problem med att de varje år förlorar stora mängder eroderad jord till Sudan och Egypten via den Blå Nilen, berättar Simon Eriksson, som är konsult från Sweco och deltar i projektet.

– De här utmaningarna har vi pratat om nu när våra etiopiska kollegor även besökt oss, här på SMHI i Norrköping. De har undersökt hur vi arbetar här, och tillsammans har vi diskuterat hur vi ska samarbeta inom projektet framöver.

Spännande arbete väntar

En stor del av den hydrologiska utrustningen som används i Etiopien är föråldrad, och där modernare utrustning tillkommit är den tekniska kunskapen ofta begränsad till ett fåtal experter. Idag samlas även mycket information på enskilda datorer utan anslutning till internet.

– Sårbarheten är därför hög. Om fel dator går sönder kan det få stora konsekvenser. Det ska bli otroligt spännande att se hur vi tillsammans kan ta oss an de här utmaningarna, säger Simon Eriksson.

Wacca - gruppbild med hydrologer - Etiopien hösten 2018
Fälthydrologerna Meyene, Girma, Surafel och Samuel från Rift Valley Basin Authority, tillsammans med Emil (SMHI) och Simon (Sweco), vid Lake Ziway.