SMHI och WMO vill öka internationellt samarbete med utvecklingsländer

SMHI och världsmeteorologiorganisationen WMO vill tillsammans öka det internationella utvecklingssamarbetet. Parterna har idag undertecknat en formell avsiktsförklaring, en grund för utvecklingssamarbete inom väder, vatten, hav och klimat i utvecklingsländer. 

Avsiktsförklaringen undertecknades idag av WMOs generalsekreterare Petteri Taalas och Rolf Brennerfelt, generaldirektör vid SMHI. Med avsiktsförklaringen som plattform kommer SMHI och WMO att kunna teckna särskilda samarbetsavtal kring projekt i utvecklingsländer. Det kan till exempel handla om utbildningsinsatser, eller förstudier. Ett första steg är att parterna är överens om att dela och utbyta information.

Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI och Petteri Taalas, generalsekreterare WMO undertecknar avsiktsförklaringen om internationellt utvecklingssamarbete.
Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI och Petteri Taalas, generalsekreterare WMO undertecknar avsiktsförklaringen om internationellt utvecklingssamarbete.

– Världens länder måste samarbeta för att möta den globala klimatutmaningen. SMHI har lång och gedigen erfarenhet av arbete i utvecklingsländer. Avsiktsförklaringen som SMHI och WMO nu undertecknat lägger grunden för en öppen dialog kring fortsatta satsningar och initiativ från båda parter. Den är ett viktigt steg i att ytterligare utveckla SMHIs internationella arbete, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör vid SMHI.

Klimatsäkert samhälle

I FNs Agenda 2030 finns 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen handlar bland annat om att utrota den extrema fattigdomen i världen. Det framtida klimatet och tillgången på vatten är en ödesfråga för världens fattiga länder. Det behövs kunskap och verktyg för att planera och agera för ett klimatsäkert samhälle.

– SMHIs breda och djupa kompetens är efterfrågad och kan göra stor skillnad. Just nu genomför vi till exempel på uppdrag av Sida ett internationellt utbildningsprogram i klimatförändring och klimatanpassning för totalt 250 beslutsfattare från nio afrikanska länder, berättar Eleonor Marmefelt, ansvarig för SMHIs internationella utvecklingssamarbete, och fortsätter:

– Sverige och SMHI är unikt internationellt, eftersom vi har expertis inom både meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat samlad i ett institut. Samtidigt är Sverige och SMHI en liten aktör internationellt. Genom avsiktsförklaringen med WMO kommer vi att kunna knyta fler kontakter med framför allt andra meteorologiska institut som är etablerade inom det internationella utvecklingssamarbetet. SMHI har också mycket att erbjuda WMO, särskilt inom klimat- och vattenresursområdet.