SMHI och Rymdstyrelsen initierar satellitsamarbete för Arktis

Satelliter skulle kunna förbättra både miljön och säkerheten i Arktis, som nu möter nya utmaningar i klimatförändringens spår. SMHI och Rymdstyrelsen arrangerar i oktober en europeisk workshop om "Space and the Arctic".

- Arktis drabbas kraftigt av klimatförändringarna, och det märks redan att isutbredningen minskar. Detta leder till en ökad aktivitet i området, med bland annat en expanderande olje- och gasproduktion, aktivare fiskenäring och tätare sjöfartstrafik, säger Dr Bertil Håkansson, oceanograf på SMHI.

Isberg i Arktis
Foto Anna Lilja

Nu arrangerar SMHI tillsammans med Rymdstyrelsen, den europeiska satellitorganisationen EUMETSAT och Europeiska kommissionen en workshop på temat "Space and the Arctic".

- Vi ska diskutera hur satelliter över Arktis skulle kunna förbättra exempelvis datakommunikationen, miljöövervakningen, varningssystemen och sjöfartssäkerheten. Vi ska också titta på SMHIs övervakningssystem för Östersjön och Nordsjön, som skulle kunna fungera som förebild, fortsätter Bertil.

"Space and the Arctic" samlar forskare och internationella organisationer i Stockholm den 20-21 oktober. Workshopen arrangeras inom EU-projektet MyOcean, där SMHI deltar.

ANMÄLAN:

Workshopen hålls den 20-21 oktober på World Trade Center i Stockholm.
Mer information och anmälningsmöjligheter finns på webbplatsen Space and the Arctic.

Webbplatsen Space and the Arctic