SMHI och Pär Holmgren bloggar om vädret i sommar

Nu finns Väderleken, en sommarblogg på smhi.se som handlar om aktuellt väder. Pär Holmgren kommer att blogga tillsammans med meteorologer från SMHI.

På smhi.se finns nu en sommarblogg: Väderleken. Där kommer fyra meteorologer från SMHI samt gästbloggare Pär Holmgren att skriva om sommarvädret.

– Vi utgår från det aktuella vädret och förklarar väderfenomen, gör jämförelser med väderstatistik och så vidare, säger Johan Wiksten, bloggande SMHI-meteorolog. Vi är sammanlagt fem meteorologer, med olika intresseområden, som kommer att skriva på Väderleken.

Väderleken finns på www.smhi.se/vaderleken.

Väderleken - sommarblogg

Bloggare på Väderleken

Pär Holmgren: Meteorolog som tidigare arbetat för försvaret och SVT. Undervisar idag i meteorologi samt föreläser om klimatförändringar och hållbarhet.

Sverker Hellström: Meteorolog på SMHI, som med statistikens hjälp hittar väderhändelser som skiljer sig från ”det vanliga”, exempelvis nya väderrekord.

Mattias Lind: Meteorolog på SMHI, med särskilt intresse för storskaliga vädersituationer och atmosfärens dynamik.

Anna Waxegård: Meteorolog på SMHI med fördjupade kunskaper inom fjällväder och klimatstudier över Svalbard.

Johan Wiksten: Meteorolog på SMHI. Har tidigare varit väderbiträde på en flygplats, och har specialistkunnande om olika turbulensfenomen och molntyper.