SMHI medverkar på Nordiskt Havsforskarmöte

Flera av SMHIs oceanografiska personal fanns på plats under det Nordiska Havsforskarmötet den 13-16 september i Strömstad. Havsforskare, marina miljöövervakare och myndigheter samlades från hela Norden.

Konferensen anordnades av Svenska Havsforskarföreningen och Göteborgs Universitet och stöddes av Nordic Marine Academy, Forskningsrådet FORMAS, Naturvårdsverket, Fiskeriverket och SMHI.

Den tvärvetenskapliga konferensen samlade 247 havsforskare, marina miljöövervakare och myndigheter från hela Norden, samt Tyskland och Polen. De senaste resultaten inom havsforskning och havsförvaltning presenterades. 

Flera internationellt ledande forskare deltog som inbjudna talare på mötet, som fokuserade på frågor kring:

  • Globala förändringar i haven
  • Förvaltning av hav och kust
  • Kartläggning, mätning och modellering av havet

Internationella föreläsare belyser aktuell marinforskning

Föreläsarna var inbjudna forskare från olika universitet och institut i Europa och USA.

Tre parallella sessioner med sammanlagt 88 föredrag, ett 50-tal posterpresentationer och en exkursion till Kosterhavets/Ytre Hvalers Nationalpark ingick också i mötet. En speciell session ägnades åt EU:s nya marina direktiv. 

Program för Nordiskt Havsforskarmöte
 

postrar
Postrarna var en bra kunskapskälla och lockade fram diskussioner. Foto Anders Olsson Förstora Bild
Nordiskt Havsforskarmöte-Kosterhavet
Exkursion till Kosterhavets/Ytre Hvalers Nationalpark. Foto Anders Olsson Förstora Bild

Några av de senaste resultaten

Sammanfattning av några av de senaste resultaten.  

- Förändringen av pH, orsakad av förbränningen av fossila bränslen. Ett viktigt tema på konferensen var framtida effekter på ekosystemet.
- En nedkylning av djupvattnet i Skagerrak kan sannolikt ha påverkat räkfisket.
- Sommarens algblomning av cyanobakterier i Östersjön var relativt lindrig.
- Det japanska jätteostronet har etablerat sig på västkusten de senaste åren. Den hårda vintern 2009/2010 har gått hårt åt dessa ostron, men bestånden finns kvar.

Syftet med mötet

Syftet med det Nordiska Havsforskarmötet var att ge en överblick av aktuell marinforskning i norra Europa, från fysisk oceanografi, ekosystemfunktion till förvaltning av haven. Tanken är att skapa en mötesplats för nordiska marina forskare av olika discipliner och på detta sätt medverka till att nya forskningskontakter knyts och nya samarbeten utvecklas.

Ungefär vart femte år arrangerar någon av de nordiska havsforskarföreningarna ett nordiskt möte som brukar locka 200 deltagare.  

SMHIs oceanografer och biologer medverkar med föredrag

Bengt Karlson Nordiskt Havsforskarmöte
Bengt Karlson från SMHI, föreläser om skadliga algblomningar. Foto Anders Olsson Förstora Bild

Flera personer från SMHI bidrog med intressanta presentationer. Bland annat Bengt Karlson, som är ordförande i Svenska Havsforskarföreningen och även arbetar på SMHIs forskningsavdelning, höll en presentation om skadliga algblomningar.

Även Bertil Håkansson, Hans Dahlin, Patrik Strömberg och Lisa Lind från SMHI höll olika presentationer gällande havsmiljö, klimat, operationell oceanografi och Nationellt Oceanografiskt Datacentrum.

- Havsforskarmötet gav ett bra kunskapsutbyte och vi fick tillfälle till många intressanta diskussioner, berättar Bengt Karlson från SMHI.