SMHI medverkar i Västerhavsveckan 2015

Västerhavsveckan är en årlig återkommande temavecka för havsmiljön i Västra Götalandsregionen. Mellan den 1-9 augusti är det dags igen och SMHI medverkar i flera aktiviteter.

SMHI deltar i följande aktiviteter:

Måseskärs fyrplats fyller 150 år

SMHI firar jubilaren och visar väder- och radarstationen på Måseskär samt vad observationerna av väder och havsströmmar används till. Presentation av SMHIs övriga marina verksamhet.

Plats: Måseskärs fyrplats, 2 augusti kl.10.00-18.00

Mikroalgshow på flera platser

SMHI anordnar en mikroalgshow där du får se vad som finns i havsvattnet som du sväljer. Undersök levande vattenprover i mikroskop. Vi presenterar också övervakningen av algsituationen i haven runt Sverige samt berättar om giftiga alger, om automatiska mätningar på fartyget TransPaper och hur vi kan mäta havets försurning:

  • Platser: Bryggan vid affären, Gullholmen, 3 augusti kl.11.30-16.30
  • Nordiska akvarellmuseet, Skärhamn, 4 augusti kl.11.30-16.30
  • Bohusläns museum, Uddevalla, 5 augusti kl.12.00-18.00
  • Molekylverkstan, Stenungsund, 6 augusti kl.11.00-17.00

Presentation av giftiga alger i musslor

Malin Mohlin, SMHI ger en föreläsning om giftiga alger i musslor.

Plats: Bohusläns museum, Uddevalla, 5 augusti kl.14.00