SMHI leder Östersjöländernas nya radarnätsprojekt

SMHI leder på uppdrag av EU ett stort samarbetsprojekt som ska ta fram nästa generations väderradarnät för Östersjöregionen. Ett 15-tal representanter för väderinstituten runt Östersjön samlades i Norrköping för att kicka igång projektet BALTRAD.

Det första planeringsmötet för BALTRAD samlade representanter från vädertjänsterna i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Polen, Danmark och från Finska Strålsäkerhetscentralen. Även Vitryssland ingår i samarbetet, men kunde inte närvara. Mötet hölls den 4-5 februari i Norrköping.

- Det var ett entusiastiskt och taggat team som nu träffades för första gången. Deltagarna kommer från olika länder och bidrar med skilda profiler, men allas fokus är inställt på samma mål - att skapa nästa generations väderradarnät. Vi ska ta fram en gemensam standard för Östersjöländerna, som på sikt kanske kan gälla för hela Europa, säger Daniel Michelson på SMHI som leder projektet.

Deltagare i projektet Baltrad som deltog i ett planeringsmöte i Norrköping 4-5 februari 2009.
Projektet BALTRAD samlar vädertjänsterna runt Östersjön i syfte att ta fram nästa generations väderradarnät. Ett första planeringsmöte hölls i Norrköping den 4-5 februari.

Gemensamma standarder

Projektet BALTRAD börjar nu arbete med att ta fram en teknisk plattform för väderradarnätet och gemensamma standarder. Plattformen är tänkt att bygga på samma teknik som nu håller på att tas fram till WMO Information System (WIS), som är nästa generations världsstandard för utbyte av meteorologiska data.

- Tanken är att länder enkelt ska kunna utbyta väderradardata mellan sig och ta fram den informationen man behöver lokalt utifrån en gemensam uppsättning produktionsmetoder. Resultatet av BALTRADs arbete kommer också att erbjudas gratis till resten av Europa, helt enligt Östersjöregionens och EUs regler, säger Daniel Michelson.

Högre kvalitet

BALTRAD kommer att resultera i att den radarbaserade informationen håller högre kvalitet, och att prognoser och beslutsunderlag därmed blir tydligare och bättre.

BALTRAD tittar inte bara på väderövervakningen. Projektet kommer att testa hur radarnätet kan användas för olika tänkta scenarier, exempelvis för krisberedskap vid översvämningar i södra Polen och kärnkraftskrisberedskap i Finland.

EU-programmet för Östersjöregionen (INTERREG IV B) satsar 2,1 miljoner Euro på BALTRAD, som kommer att löpa under tre år.

Baltic Sea Region Programme 2007-2013