SMHI leder nytt projekt om effektiva översvämningsvarningar i Västafrika

SMHIs forskare inom hydrologi ska de närmaste tre åren koordinera arbetet med att utveckla en prognos- och varningstjänst för höga flöden i Västafrika. Syftet är att varningar för höga flöden verkligen ska nå ut till myndigheter och allmänheten i regionen, som drabbats av återkommande översvämningar de senaste åren.

Det nya projektet heter FANFAR (ReinForced cooperAtion to provide operatioNal Flood forecasting and Alerts in West AfRica). Syftet är att föra över kompetens för att använda, förvalta och utveckla de tekniska systemen i Västafrika, samt att utveckla distributionskanaler, så att varningar för höga flöden verkligen når ut till olika myndigheter och till allmänheten i regionen. På så sätt kan både liv och egendom räddas.

– Det är ofta de fattiga som drabbas värst av översvämningar. Därför känns det verkligen jätteviktigt att vi kan hjälpa till att sätta upp ett prognossystem som gör skillnad i några av världens fattigaste länder, säger Berit Arheimer, chef för hydrologisk forskning på SMHI.

FANFAR kick off i Norrköping 17-19 jan
Utvecklingsprojektet startade med en kick-off för alla partners i Norrköping den 17-19 januari.

Viktiga verktyg för bättre beredskap

Västafrika har drabbats av återkommande översvämningar de senaste åren, även i det torra Sahelområdet vid randen av Sahara. I Niamey, till exempel dog nio människortill följd av höga vattenflöden vid ett tillfälle i juli 2017.

– De ökande problemen beror både på mer intensiv nederbörd och alltför intensivt jordbruk som bidragit till sämre markinfiltration. På SMHI har vi studerat dessa processer i Västafrika de senaste sex åren i ett antal forsknings-projekt, berättar Berit Arheimer.

SMHIs hydrologiska modell HYPE finns uppsatt för Nigerfloden och levererar prognoser via en molnbaserad plattform, där den även kan uppdateras med hjälp av satellitdata.

– Vi kommer att använda verktygen i det nya projektet, de ska också vidareutvecklas i samverkan med lokala och regionala användare, säger Berit Arheimer.

Viktigt användarperspektiv

– Vi ska ha fyra större workshops med användare i regionen och de ska fungera som hjärtslag i projektet, som drivkraft för alla våra aktiviteter, säger Jafet Andersson, forskare i hydrologi på SMHI och blivande koordinator för FANFAR-projektet, och fortsätter:

– Det är viktigt att vi jobbar iterativt och agilt, så vi kan ge allmänheten den information de verkligen behöver för sin säkerhet och teknik som instituten i Västafrika kan använda långsiktigt.

Naturvetare och samhällsvetare i samarbete

FANFAR finansieras genom EU:s forsknings- och innovationsprogram ”Horizon 2020” inom ramen för ICT (Information and Communication Technologies) under utlysningen ”International partnership building in low and middle income countries”.

SMHI var en av sju aktörer som lyckades få ett kontrakt inom ramen för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 ICT-partnerskap (Information and Communication Technologies) med låg- och medelinkomstländer. Det var mer än 70 sökande totalt. Projektet FANFAR omfattar cirka 20 miljoner svenska kronor (varav cirka 8 miljoner går till SMHI) och löper från 1 januari 2018 till december 2020. Totalt är det med sex partners (fyra från Europa och två från Västafrika) i projektet, samt totalt 15 engagerade organisationer registrerade som användare redan från starten. Konsortiet omfattar förutom experter inom hydrologi och teknik, även samhällsvetare som ska studera användarnas beslutsfattande och processen för tekniköverföring och kapacitetsutveckling.

Webbplats för FANFAR (på engelska)