SMHI lanserar virtuella mätmaster för snabbare projektering av vindkraft

SMHI har utvecklat en virtuell mätmast som ger beslutsunderlag snabbare och effektivare vid projektering av vindkraftverk. I grunden ligger en unik modell för beräkning av vindförhållanden.

När vindkraftverk projekteras är val av plats mycket viktig för kraftverkets framtida produktion och lönsamhet. För att hitta den mest gynnsamma platsen för kraftverken har SMHI utvecklat en virtuell mätmast, där vindhastigheten för en utsedd plats beräknas med en unik modell som bygger på statistiskt underlag och SMHIs modeller för meteorologi och klimatologi.

– Nu tar vi i större utsträckning även hänsyn till effekter av till exempel temperaturens variation med höjden, markens skrovlighet och typ av terräng, förklarar Mikael Magnusson, vindkraftsmeteorolog SMHI. Nytt är också att vi lämnar data för varje timme, istället för att som tidigare leverera resultat i form av årsmedelvärden. Beräkningarna har visat sig stämma mycket väl överens med verkligheten.

Graf över vindprofil
Grafen visar på en vindprofil med hög korrelation mellan uppmätta värden och beräknade värden på höjden 0- 200 m. Förstora Bild

Den virtuella mätmasten ger en snabbare projektering än tidigare. Om flera kraftverk planeras i samma område behövs inte lika många verkliga mätningar genomföras som tidigare.