SMHI-kurs om luftkvalitet för Indien

I maj kommer 25 beslutsfattare från olika organisationer och företag i Indien till SMHI för den skräddarsydda kursen "Air Pollution Management - India". Kursen fokuserar på luftkvalitet, luftföroreningars effekter och på hur stadsluft kan förbättras.

SMHI har på Sidas uppdrag arrangerat den globala kursen "Air Pollution Management" sedan 2006. Nu har en sex veckor lång kurs skräddarsytts för indiska deltagare. Det första blocket på fyra veckor sker på SMHI i Norrköping, medan uppföljningen hålls på plats i Indien i början av år 2010.

På kursen kommer framstående nationella och internationella experter att belysa ett flertal olika aspekter av luftkvalitet, luftföroreningar och dess effekter. Frågor som tas upp är bland annat emissioner, mätning och modellering, hälsoaspekter, olika åtgärder för att förbättra luftkvaliteten samt internationella lagar och överenskommelser.

- Programmet är inriktat på att dels ge en överblick av de senaste rönen inom luftkvalitet och luftföroreningar, och dels belysa de specifika problem som finns i Indien och dess närområde, säger kursansvariga Sonja Larsson-McCann på SMHI.

Varje deltagare har med sig ett eget projektarbete, men de kommer också att arbeta i ett team om 3-5 deltagare med angränsande problemområden. Arbetet med projekten påbörjas under kursen i Sverige och redovisas vid uppföljningsseminariet i Indien.