SMHI i Almedalen för ökad kunskap om klimatförändringar

Klimatet förändras och den globala uppvärmningen är ett faktum. SMHI medverkar under årets Almedalsvecka för att öka kunskapen om klimatförändringarna och belysa frågor kring stigande havsnivåer och klimatanpassning.

FNs klimatpanel IPCC beskriver de globala klimatförändringarna och visar att atmosfär och hav värms upp, att mängden snö och is minskar och att havsnivån höjs. Det krävs både utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder för att bromsa och möta förändringarna.

Tydligt budskap om klimatet

Lars Bärring, Rossby Centre
Lars Bärring

–Syntesrapporten från IPCC, som världens länder enats om, är solid och levererar ett tydligt budskap om att utvecklingen går åt fel håll, men också om att det finns tid och möjlighet att vända trenden, säger Lars Bärring, forskare, SMHI, som medverkar i Almedalen för att beskriva läget.

Visualisering av framtida havsnivå

Signild Nerheim
Signild Nerheim

–Underlagen från FNs klimatpanel IPCC är tydliga;  havet stiger snabbare än det har gjort hittills och kommer att stiga allt snabbare mot seklets slut. Beroende på nivån på utsläpp av växthusgaser finns olika globala scenarier. För Sverige ser vi att kustöversvämningar kommer att bli vanligare, framför allt i de södra delarna av landet som inte har landhöjning. På plats i Almedalen kommer vi att visa visualiseringar av hur kusten påverkas av olika havsnivåer och stormar, berättar Signild Nerheim, expertutredare havsvattenstånd, SMHI.

Kunskap och dialog

Rolf Brennerfelt
Rolf Brennerfelt

–Almedalsveckan är ett tillfälle för SMHI att förmedla kunskap och diskutera viktiga samhällsfrågor, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör. Vi får också möjlighet att föra dialoger med samarbetspartners och andra aktörer, både nationella och internationella. Det handlar om klimat och klimatanpassning, men även om miljö och säkerhet i Östersjön och användningen av öppna data för att sporra till ökad innovationskraft i Sverige, berättar Rolf Brennerfelt.