SMHI i Almedalen för att öka kunskapen om klimat och havsmiljö

Under Almedalsveckan finns SMHI på plats för att förmedla kunskap, till exempel om stigande hav och problem med vattenresurser. Det sker i form av två seminarier den 3 juli. Den 4 juli arrangerar vi också ett seminarium om havsmiljö och havsresurser.

Vi kan se en pågående snabb klimatförändring som i stor utsträckning orsakas av mänsklig aktivitet. Klimatförändringen påverkar oss redan nu. Under Almedalsveckan finns det flera tillfällen att prata med SMHIs forskare och experter och vi deltar även under andra aktörers arrangemang i Visby.

Rolf Brennerfelt
Moderator: Rolf Brennerfelt

– Almedalsveckan är ett bra tillfälle för SMHI att förmedla kunskap kring bland annat klimatfrågan och diskutera andra viktiga samhällsfrågor, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör.

– Vi får också möjlighet att föra dialoger med och lära oss av samarbetspartners och andra aktörer, fortsätter han.

Klimatseminarier om stigande hav och vattenresurser

Klimatforskningen ger tydliga svar: havet stiger, det blir varmare, vi får problem med torka och tillgång till vatten. Samtidigt kan det bli mer nederbörd som leder till översvämningar.

Den 3 juli arrangerar vi två seminarier som fokuserar på effekter av ett förändrat klimat, dels om stigande hav, dels om problem med vattenresurser.

Signild Nerheim, oceanograf, om seminariet ”Hur kan vi rusta oss för ett stigande hav?”.

Seminariet ”Hur kan vi rusta oss för ett stigande hav?” presenterar nya rön om havsnivåer runt Sveriges kust. Vi tar också upp vilka effekter ett stigande hav ger och hur vi kan planera för att minska sårbarheten.

Ett varmare klimat skulle kunna öppna för bättre möjligheter, till exempel med en längre växtsäsong. Samtidigt finns stora utmaningar som ökad konkurrens om vattnet när tillgången minskar. Under seminariet ”Mera mat i förändrat klimat – men hur ska vi använda vattnet?” den 3 juli förklarar experter klimatförändringen och diskuterar hur vi kan möta framtiden.

Gustav Strandberg berättar om SMHIs seminarium i Almedalen den 3 juli.

Mellan seminarierna finns tid att mingla med våra experter och forskare inom klimat, klimatanpassning, hydrologi och oceanografi.

Mer klimatprat med våra experter

På SMHI tar vi fram kunskap om hur klimatet förändrats historiskt, hur det ser ut idag och hur det kan bli i framtiden. Vi arbetar med allt ifrån data- och kunskapsinsamling till verktyg, tjänster, kunskapsspridning och forskning inom klimat, klimateffekter och klimatanpassning.

Flera av SMHIs experter och forskare finns tillgängliga den 4 juli för dig som vill ställa dina frågor om klimatförändringarna. Du träffar dem i Formas Mötesplats #klimatprat – från Arktis till Almedalen, Strandvägen H523.

Signild Nerheim och Gustav Strandberg är två av SMHIs experter som medverkar i #Klimatprat.

Havsmiljö och hållbarhet

Den 4 juli har SMHIs experter inom oceanografi ett seminarium om havets miljö och ett hållbart nyttjande av havsresurserna den 4 juli. Havet påverkas av både mänsklig aktivitet och klimatförändringar. Vad behöver vi veta för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats? Är vi rätt rustade till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges egna miljömål?

Under seminariet ger SMHI en överblick av havsforskning, miljöövervakning och förvaltning av haven runt Sverige.

Lena Viktorsson, oceanograf, om seminariet "Har vi kunskapen att förvalta havet på ett hållbart sätt?".