SMHI-hydrolog antagen i kommittén för Stockholm World Water Week

I september varje år samlas över 200 organisationer från hela världen i Stockholm för att diskutera vattenfrågor ur ett vetenskapligt, ekonomiskt och politiskt perspektiv. SMHI kommer att medverka i att sätta agendan för nästa års vetenskapliga arbetsmöten i Stockholm World Water Week.

Med sin kombination av vetenskap, ekonomi och politik är Stockholm World Water Week en viktig samlingspunkt för vattenfrågor globalt sett. En av grundpelarna är vetenskapliga arbetsmöten (workshoppar) kring ett givet tema, som syftar till att lyfta fram aktuella frågeställningar och att länka forskning till policy och praktisk tillämpning.

Phil Graham, docent och projektledare inom hydrologi på SMHI Affärsverksamhet, antogs i år som medlem i Scientific Programme Committee (SPC), som ansvarar för de vetenskapliga arbetsmötena.

”Water and Energy” temat år 2014

För Phil Graham och de övriga SPC-medlemmarna har arbetet redan börjat med att sätta agendan för 2014 års arbetsmöten, vilka har temat ”Water and Energy”.

Kommittén består av ett 15-tal medlemmar, som täcker in en bredd av kompetenser för att sätta de globala vattenfrågorna i ett större sammanhang. Utöver kärnkompetensen hydrologi kan det exempelvis vara ekonomi och statsvetenskap.

2009-2011 var professor Lotta Andersson från SMHI representant i SPC.

Phil Graham presenterar resultaten på SWWW.
Phil Graham presenterar resultat från SMHIs medverkan i klimateffektstudier för vattenresurser i Mellanöstern/Nordafrika. Foto Stockholm International Water Institute (SIWI)

Global samverkan för världens vattenresurser

2013 kretsade temat kring hur global uppbyggnad av partnerskap och samverkan inom vattenområdet kan bidra till en mer hållbar utveckling av världens vattenresurser inklusive hanteringen av det ökade behovet av rent vatten.

Phil Graham redogjorde för SMHIs medverkan och resultaten i de klimateffektstudier gällande vattenresurser i Mellanöstern och Nordafrika som genomförts tillsammans med partner från regionen.

Stockholm World Water Week arrangeras av Stockholm International Water Institute (SIWI) och samlar över 200 organisationer med sammanlagt runt 2500 deltagare från omkring 130 länder.