SMHI hjälper IKEA med klimatstatistik för hela världen

SMHI har på uppdrag av IKEA tagit fram temperatur- och fuktighetsstatistik både för IKEAs nuvarande marknadsregioner och för områden som ses som potentiella marknader i framtiden. Något som ska hjälpa den svenska möbeljätten att bygga produkter som passar världens olika klimat. 

IKEA har varuhus och kunder över större delen av världen vilket också medför att deras produkter utsätts för alla typer av klimat. Särskilt fuktighet är av stor betydelse för exempelvis möblers prestanda och livslängd. Redan idag arbetar IKEA med klimattester i sin utveckling men för att bättre kunna ta hänsyn till detta när man designar och testar produkter har IKEA anlitat SMHI för att ta fram temperatur- och fuktighetsstatistik.

Genom det globala nätverket av väderstationer som ger tillgång till väderdata över hela världen, har en omfattande rapport tagits fram med hjälp av SMHIs expertis. Rapporten syftar till att hjälpa IKEA planera sina produkter på ett klimatanpassat sätt.

Diagram som visar klimatförhållanden

I uppdraget ingår att presentera relevant klimatstatistik och ge rekommendationer om hur världsmarknaden kan delas upp i regioner med liknande klimat.

Tillsammans har IKEA och SMHI valt ut ett antal städer som ska representera både IKEAs nuvarande och potentiella framtida marknadsområden. För dessa platser har SMHI tagit fram statistik av temperatur och fuktighet som presenteras med diagram som visar hur klimatförhållandena varierar över året.  

Diagrammen ingår i en omfattande rapport till IKEA där även världskartor finns med som visar hur temperatur- och fuktighetsförhållanden varierar över världen. I rapporten kan man till exempel utläsa vilka regioner som har liknande temperatur- och fuktighetsförhållanden. 

Diagram IKEA

Exempel på diagram, årsvariation av temperatur för Toronto

– Vi är mycket nöjda med den rapport SMHI gett oss. De noggranna beräkningarna ger oss bättre förutsättningar att utveckla produkter som är anpassade för världens olika klimat. Statistiken hjälper oss att se vilka lösningar som kan vara lämpliga för en viss region. SMHIs beräkningar kommer att ligga till grund för oss att förstå och definiera vilka klimatpåfrestningar våra produkter måste klara i vår alltmer globala marknadsexponering. Säger Richard Nilsson, Stf Teknisk Chef, IKEA of Sweden

Stor databas med väderdata från hela världen

Världskartorna i rapporten togs fram baserat på data från så många tillgängliga väderstationer som möjligt. Stationernas platser är färgkodade beroende på temperatur och luftfuktighet. Kartorna kan användas för att identifiera regioner med liknande klimat.

Ikea karta

Tillgängliga väderstationer som utnyttjats

– Klimatstatistiken kunde tas fram tack vare den enorma databas med många års väderdata från hela världen som SMHI har tillgång till. Med hjälp av egenutvecklade program kan all data sammanställas till information som är överblickbar och relevant för kunden. Detta gör oss unika på marknaden och genom det givande samarbetet med IKEA ser vi en fortsatt utveckling för vår produkt i framtiden. Klimatstatistiken kan exempelvis användas vid produktutveckling, designarbete etc. Säger Magnus Asp, projektledare på SMHI för IKEAs klimatstatistik.