SMHI främjar klimatsmart jordbruk i Rwanda

SMHI har fått finansiering från Nordic Climate Facility och Sida, för att bidra till ett mer hållbart och klimatsmart jordbruk i Rwanda. Tillsammans med två Rwandiska civilsamhällesorganisationer ska SMHI verka för att skapa ett klimatsmart jordbruk genom att plantera 200 000 fruktträd.

Burgeseradistriktet i södra Rwanda var ett av de värst drabbade områdena i landet under folkmorden för drygt 20 år sedan. En hel generation utplånades och infrastrukturen bröts ner. Skog skövlades med intensiva torrperioder som följd i en redan drabbad region. Istället för att kunna producera egen frukt, importerades frukt till Burgesera från grannlandet Burundi. När så oroligheter bröt ut under 2015 i Burundi, ströps importen därifrån och istället behövde frukten importeras från Kenya, med betydligt högre prisnivåer som följd.

SMHI projektleder klimatsmart jordbruk

Tillsammans med NBDF Rwanda och RECOR , två Rwandiska civilsamhällesorganisationer med erfarenet av lantbruk, kommer SMHI att verka för att skapa ett klimatsmart jordbruk i Bugesera, genom att ympa, driva upp och plantera 200 000 fruktträd. SMHI kommer även att investera i soldrivna bevattningssystem som skall installeras på delar av arealen i demonstrationssyfte. På så sätt kommer projektet att förbättra mikroklimatet, motverkar torka och jorderosion vid häftiga regn samt bygga upp den lokala fruktmarknaden.
 

Rwanda fruktmarknad

SMHI kommer att vara projektledare för hela insatsen och håller dessutom i klimatutbildningar för jordbruksrådgivare i de små bykollektiven i de 8 sektorerna i Bugesera som ingår i projektet. Utbildningarna som sträcker sig över en period på 30 månader och finansieras av Nordic Climate Facility och Sida.

– Det här är ett spännande projekt som har nära koppling till det ITP-program som SMHI driver i regionen. Inom ramen för ITP har vi möjlighet att utbilda våra samarbetspartner NBDF och RECOR inom klimat och bidra till att skapa ett nätverk mellan ansvariga myndigheter och dessa civilsamhällesorganisationer. Nu får vi möjlighet att nå ännu längre ut i informationskedjan och även utbilda jordbruksrådgivare i klimat och hållbart jordbruk, säger Chatrine Gyllander, projektledare.

Plantering av fruktträd

Jordbruket är en grundpelare för den rwandiska ekonomin och  som större delen av befolkningen livnär sig på.  Rwanda är för närvarande mycket utsatt för klimatförändringar, större delen av befolkningen livnär sig på småskaligt jordbruk, utan konstbevattning. I projektet kommer 200 000 plantor, som är resistenta mot torka, produceras och planteras i åtta sektorer i Bugesera-distriktet. Moderna sorter av mango, avokado, apelsiner och trädtomater kommer att ympas på rotknölar från inhemska sorter för att öka överlevnadsgraden hos de nyplanterade småplantorna och ge en högre avkastning i förlängningen.
 

Rwanda plantering

– Vi kommer att ställas inför nya pedagogiska utmaningar. Vi kommer utbilda lantbruksinformatörer där deras elever ofta inte är läs-och skrivkunniga, och därför kommer vi arbeta nära våra lokala partners NBDF och RECOR i vår undervisning, säger Tharcisse Ndayizigiye, utbildare och fältexpert.