SMHI förmedlar pengar till svensk klimatanpassning

Det blev ett stort intresse när SMHI nyligen utlyste pengar för klimatanpassning. Flera nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner tilldelas nu medel för att arbeta med handlingsplaner och verktyg för klimatanpassning.
 

Kommunerna är nyckelaktörer för ett mer klimatanpassat samhälle och myndigheterna har en viktig roll för att initiera, stödja och följa upp klimatanpassningsarbete. På uppdrag av regeringen har SMHI utlyst 14 miljoner för att stärka klimatanpassning både nationellt, regionalt och lokalt.

Pengar tilldelas nu fyra nationella myndigheter som ska arbeta med handlingsplaner inom områdena energi, näringsliv, Sveriges miljömål, livsmedel och dricksvatten. Ytterligare sju myndigheter och länsstyrelser får medel för att ta fram verktyg som ska underlätta olika aktörers klimatanpassning.

21 kommuner och länsstyrelser tilldelas pengar för att medverka i SMHIs utveckling av ett webbaserat verktyg. Verktyget ska integrera klimatanpassning i kommunala planerings- och verksamhetsprocesser.

Rusta Sverige för klimatförändringar

- Intresset är stort för att arbeta med klimatanpassning och spänner över många samhällssektorer. Vår förhoppning är att utvecklingen av handlingsplanerna och verktygen ska bidra till att rusta Sverige för klimatförändringarna, säger SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt.

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Det är nödvändigt att både arbeta med anpassning till klimatförändringar och minskade utsläpp.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI samlar in, sammanställer och tillgängliggör kunskap om klimatanpassning. Centrumet bedrivs i bred samverkan med aktörer inom klimatanpassningsområdet.