SMHI får uppdrag från EU att förvarna om översvämningsrisker

SMHI har tillsammans med de hydrologiska varningstjänsterna i Slovakien och Holland fått ansvaret att förvarna om översvämningsrisker i de stora floderna i Europa. SMHI ska leda konsortiet.

EU kommissionen har sedan de stora översvämningarna i Europa kring millennieskiftet drivit frågan att stödja unionens medlemmar med ett förvarningssystem för översvämningskatastrofer. Efter ett flerårigt forskningsprogram har nu SMHI fått uppdraget att sätta förvarningstjänsten i drift och införa ett verksamt hjälpmedel för Europa.

Systemet ska på ett tidigt stadium kunna indikera risk för översvämningar och öka beredskapen för nationella räddningsorganisationer att hantera såväl preventiva som avhjälpande åtgärder.

SMHI har fått uppdraget tillsammans med de hydrologiska varningstjänsterna i Slovakien och Holland, SHMU och RWS. SMHI leder konsortiet i ett avtal som sträcker sig fram till 2016.