SMHI deltar på Världsvattenforum

SMHI deltar i den svenska delegationen på World Water Forum under veckan, och visar bland annat ett nytt system för att beräkna vattenföring. Forumet vänder sig till beslutsfattare för global samverkan kring vattenfrågor.

World Water Forum har anordnats var tredje år sedan 1997 och pågår den här veckan i Istanbul. Årets tema är "Bridging Divides for Water" och syftar till att öka förståelse och kunskapsutbyte mellan vattenanvändare, beslutsfattare och utövare på lokal, regional och global nivå.

Särskilt fokus läggs på sambanden mellan vatten-hälsa, vatten-energi, vatten-klimat och färskvatten-havsvatten. Under forumet diskuteras länkar mellan teknologi, finansiering, vattentillgång och förvaltning.

Forumet har omkring 26 000 besökare från hela världen och avslutas med en ministerkonferens som ska resultera i en gemensam deklaration kring "water management adaptation strategies for global changes, including climate change/variability".

SMHI deltar för första gången i den svenska delegationen och har dessutom del i montern från Swedish Water House, SIWI, med information om HYPE-modellen och dess tillämpningar för europeiska kontinenten och i Sydamerika.