SMHI deltar i mötesplats för digitalisering och öppna data

Just nu pågår Digigov i Stockholm, en mötesplats för samtalet om samhällets utveckling utifrån digitalisering. SMHI finns med.  ”Vi berättar om våra erfarenheter av öppna data och digitalisering. Dessutom om hur vi genom arrangemanget Hack for Sweden uppmuntrar till innovation”, berättar Angela Yong, SMHI, som deltar i forumet Digigov 29–30 november.

SMHI har sedan ett antal år öppna data, information som är fritt tillgänglig via myndighetens webbplats. Här finns information för den som är intresserad av meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat. Det är både historiska data och realtidsdata som går att hämta. Intresset för SMHIs öppna data är stort, och användningen ökar stadigt.

Under Digigov finns SMHI också med i ett öppet råd (samtal) som ”Rådet för digitalisering av det offentliga Sverige” ordnar. Syftet är att aktörer inom stat, kommuner, landsting, regioner, näringsliv och akademi ska ha möjlighet att ta initiativ till nya samarbeten och ge konkreta förslag till rådet.

Hack for Sweden i mars

Under Digigov finns det även en monter där arrangörerna av Hack for Sweden berätta om hackathonet – hur det kom till samt vilka erfarenheter som finns efter tre genomförda tävlingar.

Hack for Swedens monter på Digigov 29-30 nov 2016
Hack for Sweden har en monter på Digigov 29-30 nov.

Hack for Sweden är ett samarbete mellan ett tjugotal myndigheter. Hackathonet kommer att genomföras i mars och tävlingen är öppet för alla som är intresserade av att utveckla nya tjänster, appar och andra lösningar baserade på myndigheters öppna data. Angela Yong, SMHI, är projektledare för Hack for Sweden 2017.