SMHI deltar i Arktisexpedition

En dansk-svensk forskningsexpedition ska bege sig till vattnen nordöst om Grönland. Två meteorologer från SMHI ingår i besättningen.

I augusti beger sig en dansk-svensk forskningsexpedition till vattnen nordöst om Grönland. Syftet är att utforska havsbottnens utseende och uppbyggnad samt undersöka bland annat långlivade miljögifter, polarhavets näringsvävar och näringsämnenas omsättning.

Två meteorologer från SMHI deltar i expeditionen ombord på isbrytaren Oden.

Lokala prognoser

Meteorologiska prognoser är viktiga för navigering och för forskningsaktiviteterna, som bland annat innefattar helikopterflygningar. Manövreringen handlar om att hitta områden med öppet vatten eller sprickor i istäcket. Det finns också utmaningar med låga moln och dimma som ofta förekommer sommartid i Arktis.

SMHIs meteorologer ska finnas ombord för att ta fram lokala prognoser för isdrift och för helikopterflygningar.

Meteorologiska och oceanografiska observationer

Isbrytaren Oden rustas nu med mätutrustning för att förstärka det meteorologiska och oceanografiska underlaget i prognosarbetet.

Expeditionen LOMROG III ska pågå i sju veckor. Den anordnas av Polarforskningssekretariatet, Sjöfartsverket och det danska Kontinentalsokkelprojektet.