SMHI bidrar till säkrare och effektivare sjöfart

Prognoser från SMHI är en viktig pusselbit för säkrare och effektivare sjöfart, vilket EU-projektet Sea Traffic Management (STM) syftar till. Idag är den internationella sjöfarten tämligen oreglerad jämfört med luftfarten. Vilken rutt ett visst fartyg planerar är inte känt av andra fartyg.

Världskarta med fartyg som vägleds
SMHIs Fleetweb kombinerar modern visualiseringsteknik, service design och ett avancerat men intuitivt uppföljningsgränssnitt.

Dygnet runt vägleder SMHIs marinmeteorologer fartyg runt om i världen. De analyserar lämpligaste färdvägen baserat på fartygsspecifika egenskaper, last, vindar, vågor och strömmar. Syftet är att stödja såväl kaptenen ombord som den som ger instruktioner till fartyget från land att genomföra säkra och energieffektiva transporter.

Transparent system – mindre kollisioner, mindre kö

Lennart Cederberg
Lennart Cederberg, segmentschef för sjöfart på SMHI.

– Det som är viktigt för ett rederi som driver sjöfart är säkerhet, miljö, tid och pengar. Inom SMHI har vi lång erfarenhet av att arbeta med både prognoser för sjöfart och analyser av gjorda fartygsrutter. STM bygger på att standardisera informationsutbytet mellan fartyg och land. Detta underlättar för SMHI och alla andra service providers inom sjöfarten. Målet är ett transparent system, som hjälper både fartyg, rederier, hamnar, terminaler, myndigheter och andra intressenter att veta var fartyg befinner sig och hur deras planerade rutter ser ut, förklarar Lennart Cederberg, segmentschef för sjöfart på SMHI.

Nyckelordet i STM är att dela informationen om vad som ska ske kommande minuter, timmar, dagar och veckor med andra aktörer. Med ett transparent system kan man minimera risken för såväl kollisioner som köbildning i hamnar, till exempel genom att anpassa fart och ankomsttid mycket bättre än vad som sker idag.

– Med hjälp av SMHIs system vet man helt enkelt hur mycket man ska gasa för att komma fram säkert och i rätt tid, och samtidigt göra det ekonomiskt och miljömässigt effektivt, säger Lennart Cederberg.

– Ta Rotterdam till exempel, Europas största hamn. Där finns 140 terminaler, och varje år anlöper 30 000 fartyg. Med hjälp av STM kan man koordinera så att fartyg kör lagom fort och kommer fram i exakt rätt tidpunkt till rätt terminal, när det går att lossa, istället för att ligga ankrade långt utanför hamnen och vänta på att det finns plats.

Säkra prognoser

Under nästa år ska ett trettiotal fartyg bland SMHIs befintliga kunder testa STM. Fartygen ska ta del av SMHI’s ruttrekommendationer i digital form direkt in i det elektroniska sjökortet.

– SMHIs ensembleprognoser med femtio olika beräkningar av vädrets påverkan på fart och bränsleförbrukning ger en god bild av hur säker prognosen är. Ju säkrare prognos desto större möjlighet att optimera fartygets rutt redan i början av en lång resa över Atlanten eller Stilla havet, säger Lennart Cederberg.

Förhoppningen är att STM ska bli europeisk standard, i nästa steg global.