SMHI bidrar till nytt luftmiljösystem i Makedonien

SMHI deltar i ett EU-finansierat projekt för att stärka det nationella luftvårdsarbetet i Makedonien. Projektet syftar till att bygga upp ett system för bättre hantering av luftmiljödata i landet.

Ministry of Environment and Physical Planning, MoEPP, i Makedonien får stöd av SMHI att bygga ett nationellt system som ska sköta insamling av data från mätstationer för luftmiljö och meteorologi. EU-projektet påbörjades i mars 2011 och pågår fram till oktober samma år.

Luftmiljösystemet baseras på det svenska systemet Airviro som har utvecklats av SMHI och Apertum IT AB.

Utbildar miljöministeriet i luftmodellering

I början av juni reste representanter från SMHI till Skopje för att utbilda personalen på MoEPP i hur man använder Airviro för att utföra utsläppsinventeringar och beskriva luftmiljön genom spridningsmodeller.

- Vi har flera planerade utbildningsinsatser under sommaren och hösten, säger David Segersson som koordinerar projektet och fortsätter:
- Även efter projektets formella slut kommer användare och systemadministratörer att få fortbildning.

Vid sidan av SMHIs insats installeras mätstationer för luftmiljö och meteorologi.

Erfarenhet från tre kontinenter

SMHI har tidigare varit med och byggt upp nationella luftmiljösystem i Sverige, Storbritannien, Singapore, Chile och Estland där systemet Airviro används för datalagring, statistik, luftmiljömodellering och presentation för olika ändamål.

Airviro används även på lokal nivå och i industriområden. Det svenska modellsystemet SIMAIR som hjälper kommuner och regionala aktörer att kontrollera luftkvaliteten i tätorter drivs av SMHI och bygger på Airviro.

EU-flagga (liten)