SMHI bidrar till Naturvårdsverkets lavinprognoser

Att råka ut för en lavin är en mardröm för alla som vistas i fjällen vintertid. Som skidåkare har du själv ett stort ansvar att fatta säkra beslut. En hjälp är de bedömningar som Naturvårdsverket gör. SMHI bidrar med väderunderlag till lavinprognoserna.

Utförsåkning

Under säsongen har SMHIs meteorologer varje dag en genomgång av väderläget, tillsammans med Naturvårdsverkets lavinprognostiker.

– Vi skickar väderunderlag och har en genomgång tillsammans med lavinprognostikerna på Naturvårdsverket i Östersund via videokonferens varje dag och har då vädret de närmaste 48 timmarna i fokus. Genomgången handlar mycket om dialog och vi diskuterar sannolikheter och osäkerheter i väderutvecklingen, berättar Mats Johansson, chef för meteorologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

Vädergenomgångarna börjar den 20 december med tre områden, två i Jämtlands län och ett i södra Lapplandsfjällen.

Vind, nederbörd och temperatur

För att fånga utvecklingen i fjällterrängen använder SMHI sin högupplösta vädermodell och meteorologernas erfarenhet av fjällväder.

– Vind och nederbörd är intressanta väderparametrar som direkt påverkar lavinrisken. Förändringar i temperaturen inverkar också, förklarar Mats och fortsätter:
– Arbetet med underlag till Naturvårdsverket och samarbetet med lavin-prognostikerna är viktigt på flera sätt. Dels bidrar vi till lavinprognoserna, dels får vi genom samarbetet ännu större kunskap om fjällväder.

Fjällvädret är speciellt – det kan förändras snabbt och bli väldigt dåligt. Det kan också variera stort mellan platser som ligger nära varandra.