SMHI bidrar till europeisk prognostjänst för luftmiljö

Tack vare ett europeiskt samarbete, där bland andra SMHI medverkar, finns prognoser för luftmiljön i Europa. Prognostjänsten finns öppet tillgänglig på en webbsida. 

De senaste dagarna har media rapporterat att det för tillfället är ovanligt höga halter av luftföroreningar över delar av Sverige. Detta kan också ses i en europeisk prognostjänst för luftmiljö - CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service).

Publik webbsida med prognoser

SMHI levererar luftmiljöprognoser från den egenutvecklade atmosfärskemimodellen MATCH till den europeiska prognostjänsten. Tjänsten koordineras av det franska meteorologiska institutet, Météo-France.

– Totalt levererar olika europeiska länder luftmiljödata från tio beräkningsmodeller till prognostjänsten som finns som en publik webbsida, berättar Erik Engström, luftmiljöexpert på SMHI.

I prognostjänsten kan man bland annat titta på prognosen för aerosolpartiklar mindre än 10 µm (PM10).

Prognosen för halter av partiklar visas i en karta som också kan animeras.
 

Skärmklipp från CAMS - PM10
Skärmklipp från prognostjänsten CAMS. De gröna fälten i kartan visar hur förhöjda halter av luftföroreningar (aerosolpartiklar mindre än 10 µm) transporteras, till exempel upp från östra Europa in över sydöstra Sverige. Förstora Bild

Storskaligt

Luftkvaliteten i en stad bestäms dels av utsläpp av luftföroreningar från källor i staden, till exempel trafik och vedeldning, dels av luftföroreningar som transporteras in över staden från närliggande regioner, till exempel grannländer.

– Prognostjänsten CAMS är på regional skala för Europa, den visar alltså den storskaliga transporten av luftföroreningar inom och mellan regioner. Den kan inte i detalj fånga upp de lokala utsläpp som kommer från källor inne i städerna, förklarar Erik Engström.

Data från det europeiska samarbetet Copernicus tjänster är öppna och fria för alla att använda, exempelvis som bas för mer specialiserade tjänster utvecklade av andra samhällsaktörer.

– På så sätt kan städerna själva eller andra aktörer utveckla tjänster som med högre upplösning kan ge prognoser för luftkvaliteten inne i olika städer, säger Erik Engström.