SMHI bäst i Sverige på jämställdhet – rapport från Nyckeltalsinstitutet

Årets jämställdhetsrapport från Nyckeltalsinstitutet, JÄMIX, utser SMHI till den mest jämställda arbetsplatsen. Rapporten jämför 240 företag och myndigheter med sammanlagt 700.000 medarbetare.

– Det är jätteroligt att vårt långsiktiga arbete med att omsätta värdegrund i konkret handling, också gett nyckeltal som indikerar att vi ligger i framkant vad gäller jämställdhet, säger personalchef Lena Bengtsson Malmeblad, och fortsätter:

– Förutom arbetsgivarpolitik så handlar det om arbetsklimat och förhållningssätt till varandra, något som vi alla på SMHI är med och skapar i vardagen.

Lena fick ta emot förstapriset och berätta om SMHIs arbete på Nyckeltalsinstitutets Utmärkelseseminarium den 26 april.

Mäter nio aspekter

Nyckeltalsinstitutets rapport jämför nio faktiska nyckeltal hos nästan 240 organisationer med 700.000 medarbetare.

Nyckeltalen har tagits fram i samråd med JÄMO (Jämställdhetsombudsmannen). De är: yrken, ledning, karriär, lön, ohälsa, föräldraskap, deltid, trygghet och jämställdhetsplan.

SMHI når högst poäng av alla, 158 poäng av 180 möjliga. Medianen för alla organisationer ligger på 117. Lägsta uppnådde värde är 70 poäng.

Även tidigare år har SMHI rankats bland de 10 översta procenten.

Pressmeddelande från Nyckeltalsinstitutet "SMHI bäst i Sverige på jämställdhet"

Nyckeltalsinstitutet.se