SMHI arrangerar klimathalvdag i Almedalen

Under Almedalsveckan håller SMHI en klimathalvdag med tema ”Nytt klimat nya utmaningar – vetenskap, åtgärder och kostnader”. Arrangemanget den 4 juli fokuserar på skyfall och värmeböljor och tar bland annat upp samhällsplanering och vård och omsorg.

Klimatförändringarna kommer bland annat att innebära fler tillfällen med extremt väder som skyfall och värmebölja. Perioder med algblomning i havet förväntas inträffa oftare och bli mer intensiva. Förändringarna ställer bland annat krav på samhällsplanering och vårdsektorn.

Under SMHIs klimathalvdag berättar forskare inom klimat och oceanografi om den senaste vetenskapen.

- Vi kommer särskilt belysa vad klimatförändringarna kan kosta men också hur förebyggande arbete kan spara stora pengar, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Klimathalvdagen utgörs av ett seminarium om skyfall, ett seminarium om värmeböljor samt utställningar.

Fler SMHI-experter medverkar i Almedalen

SMHI kommer att medverka vid fler aktiviteter under Almedalsveckan 2016, bland annat i seminarier kring havsmiljö. Information om planerade arrangemang och medverkande experter kommer att finnas på smhi.se.