SMHI är med och arrangerar Hack for Sweden

Den 15-16 mars 2014 anordnar SMHI tillsammans med tolv andra myndigheter och organisationer ett hackaton med fokus på lägesbundna data. Hack for Sweden är ett unikt initiativ som ska inspirera studenter, datajournalister och utvecklare att med hjälp av myndigheters öppna eller fria data skapa nya, innovativa produkter och tjänster.

 - Vi har länge arbetat för att göra vår statistik mer tillgänglig och på så sätt öppna upp för att fler kan använda sig av den information som svenska myndigheter producerar. Nu vill vi driva på utvecklingen och även inspirera andra myndigheter och organisationer att öppna upp sina data, säger Cecilia Westström från Statistiska centralbyrån, projektledare för Hack for Sweden.

En jury kommer att utse vinnande lag inom kategorierna ”bästa kombination av olika myndigheters data”, ”bästa visualisering”, ”bästa affärsnytta” och ”bästa nytta för allmänheten”. De vinnande lagen kommer att få möjlighet att delta på en mobilkonferens i Berlin samt presentera sitt bidrag på Kartdagarna. De vinnande bidragen kommer att presenteras på myndigheternas webbplatser som når drygt en miljon läsare per vecka.

- Vi hoppas att Hack for Sweden resulterar i att våra användare upptäcker den stora informationsskatt som finns på våra myndigheter och tar fram helt nya applikationer och visualiseringar, säger Cecilia Westström.

De arrangerande myndigheterna och organisationerna är Trafikverket, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, SMHI, Sveriges geologiska undersökning, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Sveriges lantbruksuniversitet, Myndigheten för tillväxtanalys, Havs- och vattenmyndigheten, Rådet för kommunala analyser.

Sista anmälningsdag för tävlande, 2 mars

Tävlande lag anmäler sig via webbplatsen www.hackforsweden.se