Smarta lösningar för skyfall och värmeböljor – seminarium i Almedalen

Extrema vädertillfällen som skyfall och värmeböljor kan bli allt vanligare. Det ställer krav på samhällsplanering och vård och omsorg att hitta smarta lösningar för att undvika stora skador och höga kostnader. Under SMHIs klimathalvdag i Almedalen samtalar experter på temat.

Fler och mer intensiva skyfall ställer höga krav på åtgärder i urbana miljöer och inom vårdsektorn. Kostnader ökar i samband med skador vid översvämningar och infrastruktur som slås ut. Ett förorenat dricksvatten kan leda till att sjukdomar sprids.

Värmeböljor innebär också stora utmaningar för människors hälsa. Hur ska vårdsektorn hantera det ökade trycket under den tid på året när bemanningen idag kanske är som lägst? Och vem ansvarar för att skydda de personer som inte omfattas av vård och hemtjänst?

Samtal för kostnadseffektiva lösningar

Under Almedalsseminarier samtalar experter om utmaningarna vi står inför och hur vi kan arbeta för att hitta kostnadseffektiva lösningar.

– Skyfall och värmeböljor innebär höga kostnader för samhället. Därför är det särskilt viktigt att visa hur man kan arbeta förebyggande. Vi vill lyfta fram smarta åtgärder för att spara stora pengar och öka nyttorna, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI.

Bland andra medverkar klimatexperter från SMHI, Bertil Forsberg, Umeå universitet, Mattias Hjerpe, Centrum för klimatpolitisk forskning, Anne Adrup, Svenskt Vatten, Henrik Aspegren, VA Syd, Thomas Hansson, Region Skåne och Greta Smedje, Folkhälsomyndigheten.

Seminarier och utställning

SMHIs klimathalvdag ”Nytt klimat nya utmaningar – vetenskap, åtgärder och kostnader” arrangeras den 4 juli i Klosterlängan, Visby. Programmet innehåller ett seminarium om skyfall och ett seminarium om värmeböljor. En utställningsdel visar mer om klimatförändringar, algblomning och verktyg för klimatanpassning. Utställningen ger möjlighet att samtala med experter inom klimat, oceanografi och klimatanpassning.

Fler SMHI-experter medverkar i Almedalen

SMHI kommer att medverka vid fler aktiviteter under Almedalsveckan 2016, till exempel i ett  Arrangemanget hålls på Briggen Tre kronor af Stockholm, inom ramen för initiativet ”Hållbara hav”.