Slutet nära för den seglivade tropiska cyklonen Nadine

Denna tropiska cyklon bildades ute på Atlanten den 11 september och har under en längre tid legat utanför Azorerna. Nadine kommer nu att röra sig norrut mot kallare vatten och i om med det börja dö ut.

Den 11 september bildades den tropiska cyklonen Nadine på Atlanten. Sedan dess har Nadine fört en ganska anonym tillvaro ute över öppet hav i Atlanten långt bort från land. Den har dock berört ögruppen Azorerna och väntas enligt National Hurricane Center så göra nu under morgondagen innan den därefter omvandlas till en vanlig mellanbreddscyklon.

Att tropiska cykloner fortlever så här länge är mycket ovanligt. Normalt sett lever inte en tropisk cyklon på Atlanten mer än omkring sex dygn. Nadine har nu varit aktiv i 23 dygn. Sedan statistik över tropiska cykloner på Atlanten började föras 1851 har det bara hänt en handfull gånger att en tropisk cyklon varit aktiv i mer än tre veckors tid. Det ännu gällande rekordet för Atlanten härrör från 1899 då den så kallade "San Ciriaco-orkanen" var aktiv i 28 dagar.

I begreppet "tropisk cyklon" ingår förutom tropiska orkaner och tropiska stormar även den tid som cyklonen varit ett tropiskt lågtryck.

Världsrekordet från 1994

Det gällande världsrekordet för den mest långlivade tropiska cyklonen innehas av den tropiska cyklonen John som föddes den 11 augusti 1994 och fortlevde i en månad fram till den 10 september 1994.

Det bör poängteras att före satelliteran inleddes under 1960-talet kan många tropiska cykloners livslängd ha underskattats. Speciellt gäller detta för östra Stilla Havet där tillförlitliga data endast finns att tillgå från omkring 1970.

Källa: Hurricane Research Division