Skyfallsväg lösning mot översvämningar

En skyfallsväg kan vara ett sätt att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn. Lösningen provas nu i Karlstad och beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

I framtiden väntas klimatförändringarna orsaka mer regn, ibland i form av skyfall. Det leder till att översvämningsrisken ökar i många städer när dagvattensystemen inte klarar av att hantera stora mängder vatten. Just för Karlstad förvärras översvämningsrisken då vissa områden är låglänta och ibland saknar avrinning.

Minskad översvämningsrisk

En av gatorna i ett industriområde i Karlstad, Sågverksgatan, och dess VA-ledningar var i stort behov av att förnyas. I samband med projekteringen av den norra delen av gatan fick kommunen idén att klimatanpassa för att minska översvämningsrisken. Lösningen blev den så kallade skyfallsvägen. En traditionell gata lutar utåt och är utformad så att vatten leds bort genom gatans kanter. Skyfallsvägens v-form innebär däremot att gatan i sig används för att avleda vatten. 

Nytt klimatanpassningsexempel

Skyfallsvägen i Karlstad beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Idésamlingen omfattar projekt kopplade till dagvatten, exempel på åtgärder för att minska risken för översvämningar, att bevara kulturhistoriska byggnader, att säkra tillgången till dricksvatten för att nämna några.

Exempelsamlingen finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan 18 myndigheter.