Skolelever i Västerbotten fick lära om klimatet

Hur kommer klimatet att förändras och vad betyder det för samhället? SMHI har under veckan varit i Västerbottens län för att visa hur klimatet kan se ut i framtiden. I en teaterdom visualiserades bland annat hur kommunerna i länet kan bli berörda.

I en mobil teaterdom visade SMHI hur klimatet förändras och hur utvecklingen ser ut för framtiden. Besökarna fick uppleva interaktiva visualiseringar kring klimat. Presentationerna gav också exempel på vad klimatförändringarna kan betyda för olika delar av samhället och hur vi kan minska vår klimatpåverkan, men också hur vi kan anpassa oss.

- Visualiseringen hjälper till att tydliggöra vilka klimatförändringar vi kan vänta och vilka konsekvenser de medför. Syftet är att öka besökarnas kunskap, medvetenhet och engagemang, säger Sandra Andersson, klimatkommunikatör SMHI.

Skolelever viktig målgrupp

I Västerbotten fick politiker, tjänstemän, allmänhet och skolelever chansen att uppleva hur klimatet kan komma att förändras i det egna länet. Två olika klimatscenarier visades, ett med minskade utsläpp av växthusgaser, det andra med fortsatt accelererande utsläpp.

- Vi vill fokusera på skolelever och öka deras medvetenhet. Förhoppningsvis ger vi samtidigt lite inspiration att även små förändringar i vardagen hjälper till att minska vårt klimatavtryck, säger Bodil Englund, klimatanpassningssamordnare Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Under veckan besöktes Umeå, Storuman och Bjurholm. Turnén har skett i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbottens län.

FN om klimatet

När FNs klimatpanel IPCC beskriver det globala klimatet är det tydligt att atmosfär och hav värms upp, att mängden snö och is minskar och att havsnivån höjs. Det krävs både utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder för att bromsa och möta förändringarna.