Skogsprojekt vann Hack for Sweden Award 2017

Hack for Sweden Award 2017 tilldelas laget Kornknut med Johan Marand för Project Skog. Det vinnande bidraget använde sig av data från Skogsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen och Sveriges Geologiska Undersökning. Hack for Sweden genomfördes den 11-12 mars.

Johan Marand, vinnare av Hack for Sweden Award 2017 - högupplöst
Johan Marand, vinnare av Hack for Sweden Award 2017. Foto Hack for Sweden

Enligt ett pressmeddelande från Hack for Sweden lyder juryns motivering:

”Innovativ användning av öppna data för att förändra världen till det bättre. Genom att analysera data från ett stort antal källor så kan detta projekt påverka myndighetsutövande samt öka medborgares insyn i vad som faktiskt händer i vårt land.”

Förutom ”Hack for Sweden Award 2017” delades flera specialpriser ut, bland annat till ”Bästa visualisering” och ”Bästa nytta för allmänheten”.

Hittills största Hack for Sweden

Hack for Sweden som avslutades idag arrangerades för fjärde gången. Tävlingen växer och i år stod 30 statliga myndigheter och organisationer bakom hacket, som handlar om att med hjälp av myndigheters öppna data skapa nya tjänster och applikationer. I årets tävling deltog 56 lag med sammanlagt nästan 200 tävlande från olika håll i Sverige. Angela Yong, SMHI, var projektledare.

– Det känns väldigt bra att vi genomfört det hittills största Hack for Sweden! Vi har fått positiv respons från deltagarna. Nu håller vi också på att samla in formella utvärderingar från alla deltagare och myndigheter, det finns säkert lärdomar att dra nytta av till nästa år, säger Angela Yong.

Flera använde data från SMHI

Flera av de deltagande lagen använde data från SMHI i sina lösningar, som bland annat handlade om miljöinformation, information för turister och lämpliga platser för vindkraft.