Skogsbränderna i Ryssland

Sverige har knappast alls berörts av den ryska brandröken och aktuella prognoser visar att det inte heller under de närmaste dagarna finns risk för att röken når Sverige. Väderprognoserna för västra Ryssland visar att områden med regn och regnskurar ytterligare kan komma att begränsa bränderna. Ett långvarigt högtryck i Ryssland har spelat en viktig roll för utvecklingen.

Delar av västra Ryssland, bl.a. Moskvaregionen, har under en stor del av sommaren 2010 varit utsatt för rök från åtskilliga skogs- och torvbränder, samtidigt som vädret i området varit mycket varmt. Ett högtryck som har dominerat vädret över västra Ryssland från mitten av juni fram till dagens läge, den 17 augusti, har spelat en viktig roll.

Under den senaste veckan har brändernas omfattning i Ryssland minskat något. Väderprognoserna visar att områden med regn och regnskurar kommer att beröra stora delar av västra Ryssland under den kommande veckan, vilket ytterligare kan komma att begränsa bränderna.

Sverige har knappast alls berörts av brandröken och aktuella prognoser visar att det inte heller under de närmaste dagarna finns risk för att röken når Sverige.

Högtrycket förvärrade läget

Det långvariga högtrycket med varmt och torrt väder medförde en stor skogsbrandfara. I ett högtryck bildas en s.k. subsidensinversion, ett spärrskikt som hindrar en vertikal omblandning och utspädning av röken till högre höjd i atmosfären än ca 1.500 meter.

Ett högtryck karakteriserades också av svaga vindar och liten turbulens, vilket medför att brandrök blir liggande kvar över området och successivt byggs allt högre halter av rök upp i luften närmast marken.
– Dessutom saknas nederbörd inom ett högtrycksområde, och nederbörd är den mest effektiva processen för att rena luften från fina partiklar i t.ex. brandrök, förklarar luftmiljöexperten Christer Persson.

Hur vet man vart röken tar vägen?

Med hjälp av kontinuerligt uppdaterade satellitdata kan information fås om var det brinner och ungefär hur stora utsläppen är av partikelbemängd rök.
– Meteorologiska spridningsmodeller, som drivs med hjälp av kontinuerligt uppdaterade meteorologiska väderprognoser, kan sedan utnyttjas för att göra prognoser för hur röken kommer att spridas under de närmaste dagarna, under förutsättning att inga stora förändringar sker i brandsituationen, säger Christer Persson.

År 2002 nådde röken Sverige

Senast Sverige i större utsträckning berördes av rök från ryska skogsbränder var 4-6 september 2002. Över södra Sverige, på flera håll i tätorter såväl som landsbygd, var då halterna av rök kortvarigt så höga att gällande gränsvärden (enligt såväl EUs lagstiftning som Sveriges) överskreds. Höga partikelhalter är skadliga ur hälsosynpunkt.

Det ryska högtrycket var även den gången en viktig orsak till de omfattande skogsbränderna. Högtrycket försköts i början av september 2002 västerut med centrum över Estland, vilket medförde att den sydostliga vinden kunde transportera koncentrerad brandrök ut över Östersjön och vidare till södra Sverige.