Skadlig algblomning i Västerhavet riskerar att kväva fisk

Nu blommar det skadliga algsläktet Pseudochattonella i Västerhavet. Det visar SMHIs analyser av växtplankton från provtagningar de senaste veckorna. Algen är inte skadlig för människor, men odlad fisk kan drabbas - algen påverkar fiskens gälar så att den kvävs.

Pseudochattonella
Algsläktet Pseudochattonella kan både vara runda eller ha formen av avlånga korvar med en kort flagell. Förstora Bild

Det var i mitten på februari, under SMHIs senaste utsjöexpedition, som prover av växtplankton togs. Störst mängder växtplankton uppmättes i Skagerrak. Analys av växtplanktonproverna visar att det giftiga algsläktet Pseudochattonella blommar i Skagerrak och Kattegatt. Livsmedelsverkets provtagning vid musselodlingar i Bohuslän visar på samma sak. Danska och norska provtagningar bekräftar också att den giftiga algblomningen pågår i södra Kattegatt och längs den norska Skagerakkusten. Preliminära data från början av mars visar att blomningen fortgår. SMHI genomför just nu en miljöövervakningsexpedition i Östersjön och Västerhavet som kommer att ge ytterligare information om blomningens omfattning.

Inte farlig för människor

Det är främst odlad fisk som drabbas av den giftiga algen. Fiskens gälar påverkas så att den kvävs. Vild fisk klarar sig bättre tack vare möjligheten att fly från täta algansamlingar.

– Människor tar inte skada av Pseudochattonella och det finns sannolikt ingen risk med att äta fisk som påverkats av algen förklarar Bengt Karlson, forskare vid SMHIs havsforskningsenhet i Göteborg.

Algsläktet Pseudochattonella har observerats i våra vatten sedan 1998 då den första större blomningen noterades.  Både odlad och vild fisk drabbades då. Därefter har framförallt odlad fisk i Danmark och Norge drabbats upprepade gånger.

Naturlig årscykel

Under vintern när algproduktionen är låg byggs ett lager av näringsämnen upp i havet. När solljuset i februari-mars sedan blir tillräckligt starkt brukar en vårblomning av kiselalger komma i gång, allt enligt den naturliga årscykeln i havet. Vissa år sker även blomning av en alg från släktet Pseudochattonella före eller under den naturliga vårblomningen.

– Olika arter eller grupper av alger blommar helt enkelt upp där det för tillfället finns gynnsamma förhållanden, säger Ann-Turi Skjevik, marinbiolog på SMHI.

Följ algsituationen i Västerhavet och Östersjön via SMHIs månadsrapport, AlgAware: Algrapporter