Sjösprång på västkusten

Idag har ett sjösprång observerats i havet utanför Göteborg. Vattenståndet svänger upp och ner på kort tid, ett fenomen som kan uppstå när en åskfront rör sig in mot kusten.

Tryckkarta 180808, kl 6 UTC (-2 timmar från Centraleuropeisk sommartid).
Tryckkarta 180808, kl 6 UTC (-2 timmar från Centraleuropeisk sommartid). Förstora Bild

– Sjösprång kan skapas när en kallfront eller ett åskväder rör sig med rätt hastighet över ett område där lutningen på botten ”passar” med frontens hastighet. Detta skapar en skillnad i vattenstånd som sedan fortplantar sig som vågor in mot land. I morse rörde sig en front österut över Danmark och förutsättningarna för ett sjösprång uppstod, berättar Ola Kalén, oceanograf vid SMHI.

Svängningarna i vattenståndet har registrerats vid SMHIs mätstation Torshamnen, som ligger utanför inloppet till Göta Älv.

Vattenstånd (i cm på y-axeln) vid Torshamnen, Göteborg. Tid i UTC (-2 timmar från Centraleuropeisk sommartid).
Vattenstånd (i cm på y-axeln) vid Torshamnen, Göteborg. Tid i UTC (-2 timmar från Centraleuropeisk sommartid). Förstora Bild

I diagrammet ovan syns starten på svängningarna tydligt kl 07 UTC. Vattnet stiger och sjunker en gång under ungefär en timmes tid och det hela upprepar sig tre gånger. Vågens höjd är drygt 20 cm som mest. Om vågen kommer in mot en långgrund strand kan svängningarna gå snabbare och våghöjden bli betydligt större.

– Vi har också fått in rapporter från allmänheten om att detta har observerats i Göteborgs norra skärgård. Bland annat på Öckerö ska vågen ha varit upp till en meter hög, berättar Ola Kalén.