Sjätte lägsta ismaximumet i Arktis

Nu har isen i Arktis nått sitt årliga maximum. Årets största isutbredning är det sjätte lägsta sedan 1979. Även istjockleken ligger på en extremt låg nivå i år.

Arktis når sin maximala isutbredning på våren. Oftast sker detta någon gång i mars även om det har inträffat både i slutet av februari eller tidigt i april. Enligt amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC) inföll årets maximala isutbredning den 15 mars då 15,13 miljoner km² is täckte Arktis.

Värdet är det sjätte lägsta maximumet som observerats sedan 1979. De tio lägsta ismaximumen har alla infallit under åren 2004-2013 där 2011 innehar bottenrekordet. Sedan rekordminimumet på 3,41 miljoner km² i september 2012 har isen vuxit till med 11,72 miljoner km².

Enligt NSIDC var istäcket i Arktis under februari i medeltal 14,66 miljoner km². Före 2004 hade den genomsnittliga isutbredningen i Arktis aldrig varit under 15 miljoner km². Med undantag för februari 2008 har alla år från 2004 och framåt haft en snittubredning på under 15 miljoner km². Den minsta genomsnittliga utbredningen i februari inträffade 2007.

Isutbredningen i Arktis 15 mars 2013
Isutbredningen i Arktis den 15 mars 2013. Foto Källa: National Snow and Ice Data Center (NSIDC)

Medelistjockleken på en fortsatt rekordlåg nivå

Ett annat mått på den arktiska isens tillstånd är dess tjocklek, som tunnats ut rejält under de sista åren. Den av Polar Science Center (PSC) beräknade medelistjockleken befinner sig på en fortsatt rekordlåg nivå. Dock var skillnaden i februari gentemot februari 2012 lite mindre jämfört med läget i inledningen av 2013. Sannolikheten för en snabb isavsmältning kvarligger då isen är tunn och sårbar.

Isen behövs för att reflektera solens strålar. Utan is absorberas solenergin av det öppna vattnet som värms upp. När sedan isen fryser till igen under hösten krävs det stora mängder kyla för att kyla av det uppvärmda havsvattnet som inte fryser förrän vid omkring -1° vilket beror på salthalten i havet.

Extremt stor isutbredning på Antarktis

I kontrast till isen i Arktis så har Antarktis i år en ovanligt omfattande isutbredning. Det årliga minimumet observerades den 20 februari då isutbredningen beräknades till 3,68 miljoner km². En förklaring till den stora isutbredningen är enligt NSIDC ett ovanligt cirkulationsmönster som fick isen i Weddellhavet att röra sig längre norrut. Under de senaste decennierna har man kunnat observera en svagt uppåtgående trend där isutbredningen i Antarktis är +0,9% per decennium.