Simone ger höga och låga havsvattenstånd

Höststormen som drar in över Sverige under dagen medför stora förändringar i havsvattenståndet längs väst och sydkusten.

I Skagerrak och framförallt Kattegatt kommer vattenståndet i eftermiddag stiga hastigt allt eftersom vinden tilltar. Det finns nu en klass 2-varning (högsta varningsnivån) för havsnivåer upp emot 140 cm över medelvattenstånd längs Hallandskusten ikväll, lokalt kan nivåerna bli ännu högre. De högsta nivåerna blir dock relativt kortvariga, och vattenståndet förväntas sjunka igen under den sena kvällen.

Längs Skånekusten, från södra delen av Öresund till Hanöbukten, väntas istället låga vattenstånd, ned mot 100-120 cm under medelvatten.