Simone gav ovanligt högt vattenstånd utanför Halmstad

Stormen Simone gav snabba och kraftiga pendlingar i vattenståndet längs syd- och västkusten. I Laholmsbukten utanför Halmstad uppmättes det näst högsta vattenståndet sedan mätningarnas start 2004.

Säsongens första storm har nu spelat ut sin roll. Tillhörande snabba och kraftiga pendlingar i vattenståndet drabbade syd- och västkusten den 28. Värst drabbades Laholmsbukten. Halmstad hamn uppmätte vid 21-tiden 170 cm över medelvattennivån, för att kommande fyra timmar hastigt sjunka tillbaka till mer normala nivåer.

170 cm över medelvattennivån är det näst högsta i Halmstad sedan mätningarna startade 2004. Rekordet på 178 cm över medelvattennivån uppmättes den 8 oktober 2006, medan vattenståndet 2007 då stormen Per drog förbi ’bara’ steg till +106 cm.

De kraftiga vindarna med orkanbyar på södra Kattegatt medförde även halvtannat dygn med rejält lågt vatten, 100 till 150 cm under medel, i sydvästra Östersjön samt i södra Öresund.

vattenstånd halmstad 28 okt
Halmstad hamn uppmätte vid 21-tiden 170 cm över medelvattennivån, för att kommande fyra timmar hastigt sjunka tillbaka till mer normala nivåer. Den totala amplituden, räknat från topp till dal, var nära nog 1,5 meter. Källa Sjöfartsverket Foto SMHI Förstora Bild