Senaste hösten på mer än 100 år i delar av norra Norrland

September har så här långt varit mycket varm i norra Norrland. Detta har även medfört att hösten där är kraftigt försenad, lokalt över en månad. På några platser är det svårt att finna någon motsvarighet till en senare höst på över 100 år.

Exempelvis ska hösten normalt sett ha anlänt till Kiruna och Naimakka kring den 16 augusti men där är det ännu meteorologisk sommar. För Naimakkas del var det förra rekorddatumet för höstens ankomst den 6 september 2006. Den digitalt tillgängliga mätserien sträcker sig dock bara från 1965 och framåt. I Kiruna däremot har man mätt temperaturen sen 1901 och där finns inget år då hösten varit senare jämfört med i år.

I Hemavan/Tärnaby får man normalt sett höst någon gång mellan den 10-15 augusti. Där finns det digitala data för perioden 1917-2012 och inget senare datum för hösten finns i serien än för 2013. År 2011 dröjde hösten fram till den 15 september, senaste datum dittills, men i år blir den alltså ännu senare där.

Exempel på ännu senare höst i norr

På andra stationer i norra Norrland med långa mätserier finns det faktiskt exempel på år då hösten varit senare än hittills i år. I Jokkmokk där temperaturen mätts sedan 1860 fick man till exempel år 2001 vänta ända till den 21 september innan den meteorologiska hösten gjorde sitt intåg. I Kvikkjokk-Årrenjarka där digitala data finns från 1917 och framåt kom hösten exempelvis först den 20 september år 2006.