Sen islossning på sjöar

Det har varit en ovanligt lång period med is på sjöar. Men nu är nästan alla sjöar i Götaland isfria och islossningen sker allt längre norrut i landet. Islossningen är den senaste sedan 1996 för många sjöar.

Islossningen sker ofta vid ungefär samma tidpunkt i stora och små sjöar i ett område. I år är islossningen cirka två veckor senare än normalt, och eftersom isläggningen var tidig så har perioden med is på sjöarna varit ovanligt lång denna säsong.

SMHI observerar isläggning och islossning i ett 30-tal sjöar i Götaland. I de flesta av dem är årets islossning den senaste sedan 1996. Ett exempel är Vidöstern i Småland där årets islossning inträffade 18 april medan islossningen 1996 skedde 26 april. Och 1985 inträffade islossningen så sent som 7 maj.

Sen islossning i år

På våren försvagas isen på sjöar främst av att solens strålar förstör fogarna mellan iskristallerna. Den slutliga islossningen sker ofta med vindens hjälp. Att årets islossning började sent beror på de låga temperaturerna i mars och början av april, men också på att isarna var ovanligt tjocka.

Islossningen startade på sjöar i Skåne, Blekinge och längst Västkusten under första delen av april. Under den senaste veckan har isen försvunnit på många sjöar längre norrut och nästan hela Götaland har nu isfria sjöar.