Sen isläggning på sjöar i södra Sverige

Det kalla vädret som vi har haft de senaste veckorna har gjort att isen äntligen har lagt sig på många sjöar i södra Sverige. I Götaland och södra Sveland har årets isläggning varit ca en månad senare än normalt.

SMHI observerar isläggning i sjöar på ett 100-tal platser i landet. Ett exempel är Orsasjön i Dalarna, där isen normalt lägger sig i mitten av december, men i år lade sig isen inte förrän 13 januari.

Isläggningen har observerats där sedan 1870-talet och det är endast tre år isläggningen har skett senare än i år, 1933, 1973 och 2007.

Ett annat exempel är Möckeln i Småland. Isen lade sig i år 14 januari, mot normalt mitten av december. Isobservationerna sträcker sig tillbaks till 1920-talet och av dessa har isläggningen skett senare än i år vid 8 tillfällen.

Tidpunkten för isläggningen varierar mycket mellan olika år. Vissa år förblir många sjöar isfria hela vintern, t.ex. de milda vintrarna 2006/2007 och 2007/2008. Kalla vintrar sker isläggningen istället tidigt, som exempelvis 2010/2011 då de flesta sjöar hade is redan i månadsskiftet november/december.

Islagd sjö