Satellitbilder visar bränder och brandrök

SMHI använder satellitbilder i arbetet med prognoser och varningar. På dagens bilder från en av satelliterna syns både brand och brandrök från pågående skogsbränder i landet.

Satellitbild med brand och brandrök, juli 2018
Bild från satelliten Suomi NPP, den 20 juli kl. 10:59, UTC. Inringat i bilden finns brandområde utanför Sveg.Titta noggrant så syns både eld (röd färg) och rök (blågrön färg) i mitten av bilden. De vita områdena med rosa och blå schatteringar är åskmoln och stackmoln. Utmed hela den kuststräcka som syns på bilden är det klart ett bra stycke in mot land. Detta är en effekt av sjöbris. Förstora Bild

Under pågående skogsbränder har SMHI en viktig roll att bistå nationella och regionala samhällsaktörer med underlag, så att beredskaps- och släckningsarbetet kan drivas effektivt.

– SMHIs expertis är viktig vid alla skogsbränder och generellt servar vi regionala och lokala aktörer med prognoser, vi ger telefonrådgivning och medverkar i olika myndigheters samverkanskonferenser, berättar Per-Olof Hårsmar, tillförordnad chef för SMHIs prognosverksamhet.

Fortsatt mycket stor eller extremt stor brandrisk

– Det är fortsatt mycket torrt eller extremt torrt i markerna. Risken för bränder i skog och mark är därför mycket stor eller extremt stor i större delen av Sverige, säger Jon Jörpeland, meteorolog vid SMHI.