Särskilt stöd för satsning på klimattjänster i Afrika

Regeringen satsar cirka 12 miljoner kronor på tre särskilda projekt för att hjälpa fattiga länders klimatansträngningar inför klimatmötet COP21 i Paris. SMHI får 3 miljoner kronor i särskilt stöd för att genomföra en satsning på klimattjänster i Afrika genom dels en förstudie för att utveckla klimattjänster, dels seminarier om klimateffekter och klimatmodellering.

SMHI är från och med den 1 januari 2015 projektkontor för det internationella samarbetet om regional klimatmodellering CORDEX. Samarbetet fokuserar på att utveckla regionala klimatscenarier, bland annat för afrikanska länder.
 

Torr flodbädd i Afrika.

Genom det särskilda stödet från regeringen kan nu två CORDEX-workshops genomföras i Afrika tillsammans med University of Cape Town (UCT). Sammanlagt runt 50 klimatforskare från olika universitet och institut från fyra afrikanska regioner ska analysera regionala klimatdata, klimatscenarier och de frågor som är aktuella för respektive region. Deltagarna ska också träna praktiskt på både klimatanalystekniker och -verktyg, och på att leverera klimatinformationen till användarna.

– De afrikanska regionerna har helt skilda klimat och därför olika problem att tampas med, säger Eleanor O’Rourke, föreståndare på CORDEX-kontoret. I till exempel väster påverkar monsunperioden lantbruket väldigt mycket sommartid, medan i den östra och centrala regionen har två regnsäsonger. Alla regioner har dessutom problem med både torka och översvämningar.

CORDEX workshops genomförs i november 2015 och februari 2016.