Samverkan mellan forskare och gymnasieelever för ökad kunskap om klimatet

Ett flerårigt samarbete mellan SMHI och Kunskapsgymnasiet ska bidra till ökad kunskap om klimatet hos unga. Det handlar både om att SMHIs forskare förmedlar kunskap till eleverna, och att eleverna ger input till hur kommunikation om klimat bättre kan anpassas för en ung målgrupp.

Samarbetet mellan SMHI och Kunskapsgymnasiet i Norrköping startade i fjol och ska pågå i flera år. Det sker inom ramen för EU-projektet CRESCENDO. Den 9 januari hölls den andra årliga kick-offen då omkring 45 gymnasieelever besökte SMHI.

Under dagen fick eleverna, som går första året på det naturvetenskapliga programmet, bland annat att lyssna till föreläsningar om klimat, om hur utsläpp av växthusgaser påverkar det och om klimatförändringar i Arktis. De fick också prova på ett Minecraftspel om klimatanpassning som SMHI just nu utvecklar.

Crescendo kick off 9 jan 2018 - Gustav Strandberg föreläser
Gustav Strandberg,klimatforskare vid SMHI, pratade om klimateffekter i Arktis och Subarktis.
Ccrescendo kick-off 9 januari 2018 - elever testar Minecraftspel om klimatanpassning
Eleverna testade ett Minecraft-spel om klimatförändringar och klimatanpassning. Spelet utvecklas just nu på SMHI.

– Det har varit väldigt lärorikt och intressant att se andra platser där de faktiskt forskar på klimat och det vi kommer att jobba med och att få träffa forskare - och testa olika sätt att lära sig om klimat, sa Elin Sunnerberg, som går i årskurs 1 på naturvetenskapsprogrammet på Kunkskapsgymnasiet Norrköping.

Under kommande år ska eleverna lära sig mer om klimatvetenskap och hur man beräknar ett framtida klimat. Framöver ska de arbeta med utbildnings- och informationsmaterial om klimatförändring och hur man beräknar framtida klimat med modeller. Till sitt stöd har de forskare från SMHI.

Ytterligare två skolor, en i Storbritannien och en i Frankrike, ingår i samarbetet som sker inom det EU-finansierade projektet CRESCENDO.