Sammanfattning av stormen Urd

För andra året i rad har en storm passerat Sverige under juldagen och annandag jul. 2015 var det stormen Staffan och i år stormen Urd. Av dessa var Urd snäppet kraftigare. Sverige var inte värst drabbat av Urd utan betydligt högre vindhastigheter förekom längre västerut i bland annat Skottland och Färöarna.

Stormlågtrycket rörde sig på en bana söder om Island och nästan rakt österut över Norska havet. Under annandag jul bildades ett dellågtryck som rörde sig åt sydost över Skandinavien mot Baltikum. Det detta som gav de kraftigaste vindarna i svenska områden.

Animering av stormen Urd

I våra kustfarvatten kom tre stationer upp i storm i medelvind. Två av dessa, Måseskär och Nidingen nådde precis gränsen för storm 24,5 m/s.

Medelvindhastighet Station
Högsta medelvindhastighet vid kuststationer under stormen Urd
27,2 m/s Väderöarna
24,5 m/s Måseskär
24,5 m/s Nidingen

När det gäller byvinden så var det betydligt fler stationer som nådde upp till stormstyrka, vid Väderöarna till och med orkanbyar. Det kan nämnas att det även förekom orkanbyar i fjällen, som mest 36,3 m/s i Stekenjokk.

Byndhastighet Station
Högsta byvindhastighet vid kuststationer under stormen Urd
33,8 m/s Väderöarna
32,2 m/s Vinga
31,5 m/s Nidingen
31,0 m/s Måseskär
30,5 m/s Hallands Väderö

För stationer inne över land var det inte fråga om stormbyar, närmast kom Målilla med 24,4 m/s och Malmö med 24,0 m/s.

Josephine i Helsingborg har skickat in denna film från gårdagens storm Urd. Där kom byvindarna upp i 23, 2 m/s som mest.
Källa: Josephine

Vattenståndet

Under annandagen steg vattenståndet hastigt i Skagerrak, Kattegatt och norr om bron i Öresund. I större delen av Västerhavet nådde vattenståndet omkring 130-140 centimeter över medelvattenstånd under kvällen och natten. I de södra delarna av Kattegatt och Skagerrak och den nordligaste delen av Öresund uppmättes ytterligare lite högre nivåer. I Uddevalla blev vattenståndet rekordhöga 161 centimeter över medelvattenstånd och även vid SMHI:s mätstation vid Viken och Sjöfartsverkets station vid Halmstad uppmättes vattenstånd en bit över 160 centimeter.

Söder om bron i Öresund och i Sydvästra Östersjön sjönk vattenståndet under natten och nådde omkring 80-100 centimeter under medelvattenstånd under morgonen. Därefter har vattenståndet stigit snabbt till normala nivåer

Urds verkningar i andra länder

Sverige berördes inte av det allra kraftigaste vindbandet under Urd utan det blåste betydligt mer längre västerut.

Storbritannien

I Skottland rapporterade den mycket vindutsatta bergsstationen Cairngorm ( 1 237 möh) en medelvind på 44,2 m/s under juldagen och en byvind på hela 66,4 m/s, det vill säga dubbel orkanstyrka.

Färöarna

Thorshavn på Färöarna rapporterade under juldagen en medelvind på 37,1 m/s och en byvind på 52,5 m/s.

Norge

I Norge kom två kuststationer upp i orkan i medelvind, nämligen Kråkenes och Eigerøya med 34 m/s.

Namngivning - Europeisk namnförbistring

Stormen Urd fick sitt namn av den norska vädertjänsten, och både SMHI och den danska vädertjänsten valde samma namn. Namnet Urd förekommer i den nordiska mytologin som en av nornorna.

På Brittiska öarna hette stormen Conor. I Tyskland och en del andra länder nere på kontinenten fick stormlågtrycket namnet Barbara, samma namn som använts för ett annat oväder som passerade Brittiska öarna dagen före julafton.