Sammanfattning av sommarvädret 2011

Det finns nog somrar som kommer att leva längre i vårt minne än sommaren 2011. Men som alla somrar bjöds vi även i år på intressanta väderhändelser. Det har ofta regnat och på många håll häftigt i samband med åskväder. Några stationer har till och med kommit upp i rekordmängder sammanlagt. Hela landet har haft varmare än normalt, men få platser har varit i närheten av riktiga värmerekord.

Varmare sommar än normalt i hela Sverige

Sommaren som helhet, det vill säga juni-augusti, var varmare än normalt i hela Sverige, men vid delar av västkusten var temperaturöverskotten endast lite drygt en halv grad.

Norra Norrland får nog utses till sommarens vinnare med temperaturöverskott på omkring två grader. Detta är också det enda område i landet där man varit nära något som liknar värmerekord. Det var den 10 juni då Haparanda hade sin varmaste junidag på minst 150 år med 31,4°. Allra varmast var det i Markusvinsa i Norrbotten med 33,5°, vilket även blev sommarens högsta temperatur i hela Sverige.

Längst i norr får man gå tillbaka till 2002 för att hitta en varmare sommar i genomsnitt. I östra Svealand var sommaren på sina håll den varmaste sedan 2006.

Blöt sommar i nästan hela Sverige

Med undantag av norra Lapplandsfjällen, några områden av Norrlandskusten och i Uppland, så har det regnat mer än normalt i praktiskt taget hela landet.

Det har förekommit en hel del häftiga regn- och åskskurar med mycket regn på kort tid. Detta har på sina håll ställt dagvattensystemen på svåra prov och rapporter om översvämmade gator och källare har varit vanliga. Däremot har det inte varit fråga om ihållande kraftiga regn som fått de större älvarna att svämma över.

I Götaland har det i några områden fallit mer än dubbelt så mycket regn som normalt under sommaren och lokalt räcker detta till rekord.
Skara fick totalt 421 mm vilket är rekord sedan stationen startade 1859.
Falsterbo fick totalt 379 mm vilket är rekord sedan stationen startade 1880.

Även många andra stationer har rapporterat de största regnmängderna på länge.

Översvämning i Norrköping
Norrköping drabbades av skyfall och översvämningar lördagsnatten den 23 juli. Detta bidrog till att sommaren som helhet blev den regnigaste där sedan 1960. Foto av översvämmad Söderled: Fredrik Ottosson. Förstora Bild

Soligast i norr

Liksom när det gäller temperatur får man nog utse norra Norrland till sommarens vinnare även när det gäller solskenstiden. Luleå vann ligan med 930 soltimmar.

Riktigt dåligt med sol har det inte varit någonstans i landet. Det var framför allt juni som hjälpte upp solstatistiken. I till exempel Lund och Luleå var junimånaden den soligaste sedan 1992.

Åska

Sverige låg ofta i gränszonen mellan varm luft i öster och svalare luft i väster, vilket gynnade uppkomsten av häftiga åskväder.

Två dygn i början respektive slutet av sommaren är särskilt värda att nämnas.
Den 7 juni, då 41 000 blixturladdningar registrerades över svenskt område (detta är rekord för ett enskilt dygn sedan nuvarande blixtregistreringssystem infördes år 2002).
Den 27 augusti noterades 31 000 blixtregistreringar.
I båda fallen var det främst västra Sverige som berördes.

Luftfuktighet

Något som många lagt märke till denna sommar är att luftfuktigheten varit ovanligt hög.

Detta bekräftas av statistiken som visar att vissa orter under högsommaren haft den högsta genomsnittliga luftfuktigheten på minst 50 år.

Den höga fuktigheten är en av de faktorer som bidragit till de häftiga regn- och åskskurarna.

Storm- och hagelbyar

I anslutning till åska kan flera typer av oväder förekomma. Till exempel plötsliga fallvindar som kan nå stormstyrka.

Detta fick man uppleva lördagen den 4 juni då många platser i norra Norrland drabbades av stormbyar. Omfattande trädfällning förekom, flera större vägar blockerades och över 15 000 hushåll blev strömlösa.

Även hagel kan förekomma i samband med åska. Till exempel den 12 juli längs södra Norrlandskusten. Då bildades hageldrivor som på en del håll nästan kunde förväxlas med nysnö.

Hagel i Hudiksvall
Hageldrivor längs E4 mellan Hudiksvall och Sundsvall på kvällen den 12 juli. Foto: Gunnar Ågren. Foto Gunnar ågren Förstora Bild