Samlad information om hav- och kustväder i ny webbtjänst

SMHIs webbtjänst för hav- och kustväder har nu utvecklats från beta- till slutgiltig version, vilket bland annat innebär ökad mängd data, mobilanpassning och nytt utseende. Tjänsten presenterar både observationer och prognoser för väder i kustbandet samt prognoser för väder ute till havs.

Tjänsten för Hav- o kustväder visar i kartvyer prognoser för vind, våghöjd, strömmar och ytvattentemperatur/is. För vind visas även observationer tillsammans med prognos. Kartan är dessutom zoombar, vilket ger en mer detaljerad överblick över aktuellt område.

Vindkarta från tjänsten Hav- och kustväder
Kartan innehåller olika lager för vind, vågor, strömmar och ytvattentemperaturer med iskoncentration.

Hav- och kustväder

- Tjänsten riktar sig främst till privatpersoner som tar sig fram med båt längs Sveriges kust, både seglare och motorbåtsförare. Även de som till exempel har hus nära strandkanten kan ha intresse av att följa både vindar och havsvattenstånd. säger produktansvarig Johanna Fältström.

- Vind är den viktigaste parametern för många och flera av våra användare har efterfrågat både observationer och prognoser i samma vy. Att samla det allmänna vädret och den specifika informationen som behövs längs kusten är ett önskemål som vi har försökt att tillgodose, fortsätter Johanna.

I tjänsten presenteras också sjörapporten och sjövarningarna för aktuellt område.

Fler sökträffar

I webbtjänsten går det också att söka efter flera olika orter, öar, vikar och fjordar.

- Vi har förbättrat tjänsten genom att lägga till många fler platser, både på land och vatten. Nu kan många fler användare få en punktprognos för sin specifika plats.